Leva i två världar heter kulturhuset Blå Ställets nya utställning som invigs på lördag 25 oktober. Den handlar om hur det är att vara ung och tillhöra en nationell minoritet i Sverige och bygger på judiska, samiska och romska ungdomars egna erfarenheter.

Genom den nya utställningen vill kulturhuset öka medvetenheten om landets nationella minoriteter.

”En del av det svenska kulturarvet”

– Trots att judar, samer och romer är några av de erkända nationella minoriteterna i dagens Sverige, är kunskapen inte särskilt stor om deras situation, förklarar Aleka Karageorgopoulos, programansvarig enhetschef på Blå Stället.

– De glöms ofta bort när man talar om Sverige, trots att de funnits här länge och är en del av det svenska kulturarvet. Ändå har de mycket att bidra med till debatten om villkoren för dagens invandrare.

Utställningen visar på både det positiva och det problematiska med att ha tillgång till flera världar. Invigningstalare på lördag är Thereze Eriksson från Agnesbergs folkhögskola, den enda folkhögskolan för romer i Norden.

”Namnet är mycket träffande”

– För mig som rom är Blå Ställets nya utställning angelägen. Namnet på utställningen är mycket träffande. Det är precis så det är för mig – jag lever i Sverige, samtidigt som jag är rom är jag också svensk, säger Thereze Eriksson.

På lördagens vernissage deltar även Göteborgs sameförening med en kåta dit besökarna hälsas välkomna för att lära sig mer om samernas liv. Vice ordförande i föreningen, Johannes Marainen, kommer senare i höst att hålla ett föredrag om hur det är att leva i två kulturer.

”Vi förbjöds tala vårt eget språk”

Han kan berätta om de tragiska konsekvenserna av tvångsförsvenskandet av samerna, vilket skedde under samma period som det svenska folkhemmet växte fram under 1900-talet.

– Vi förbjöds att tala vårt eget språk. Själv fick jag stryk på fingrarna av läraren som straff för att jag pratade samiska på rasten. Det är viktigt att sprida kunskapen om hur det varit för de nationella minoriteterna, både till allmänheten och till våra egna ungdomar, säger Johannes Marainen.

Fotnot:
Leva i två världar är ett samarbetsprojekt mellan Riksutställningar, Malmö Museet, Judiska museet och Samiskt informationscentrum. Den visas på Blå Stället 25 oktober-14 december.