Att det släcks ner i salongen när en teaterföreställning börjar är inget ovanligt. Men att det är becksvart även på scenen, hela föreställningen igenom, är åtminstone seende besökare inte vana vid. På tisdag 7 oktober får de prova på hur det känns, samtidigt som lunchen ska hitta från tallriken till munnen.

Blind Date är titeln den annorlunda lunchteater som på tisdag ges på Backa Folkets Hus. En mörkershow som ska få publiken att reflektera över både sina egna och andras levnadsförhållanden.

– Det har startats tusentals nytänkande projekt som har gått ut på att öka förståelsen för hur människor med olika funktionshinder upplever sin vardag, men det som ofta saknas är själva magkänslan: hur ÄR det egentligen att exempelvis inte kunna se något? säger Stina Hörberg på Alliera.

Förstudie till EU-projekt

Alliera är ett EU-projekt som syftar till att öka arbetsmarknadsutbudet för personer med olika funktionsnedsättningar. Fast egentligen har det inte startat än, SDF Lundby genomför en så kallad förprojektering för att knyta samman arbetsgivare, ideella organisationer, myndigheter och arbetstagare med funktionsnedsättningar som är intresserade av att ingå i projektet.

– Därför har vi bjudit in till den här teaterföreställningen, som kommer att följas av en ”framtidsverkstad” den 16 oktober, där vi ska brainstorma kring orsaker, samband och nya idéer. Vår EU-ansökan kommer sedan att formuleras utifrån de visioner vi kommer fram till, säger Stina Hörberg.

Det enklaste blir svårt

Lunchteatern, då publiken alltså äter en måltid i totalt mörker och serveras och hjälps tillrätta av de synskadade artisterna i gruppen Synliga, är tänkt att bidra till insikter om olika människors förutsättningar.

Mörkerkrogar är ett etablerat begrepp i Tyskland och Frankrike, i Sverige har föreställningar framförts sedan 2006 i Stockholm och Malmö.

– Det blir så påtagligt när ljuset släcks: där sitter du i totalt mörker och bemästrar inte bland det mest enkla och elementära som finns – att äta lunch! Då konfronteras man med sina egna fördomar och blir tvungen att tänka nytt, säger Stina Hörberg.

Alla har inte nappat

De inbjudna är alltifrån politiker och biståndshandläggare till personalchefer och handikapporganisationer.

– Tyvärr är det ganska få från näringslivet som har tackat ja, och Försäkringskassan kommer inte alls, men vi hoppas att de hoppar på tåget senare, säger Stina Hörberg.