Nu ska landets tusentals nattvandrare få en gedigen grundutbildning och Göteborg blir pilotprojekt för den riksomfattande satsningen. Föreläsarna kommer i steg ett från såväl Göteborgs stad som polisen, Röda korset och Föreningen föräldrar mot narkotika.- Det är ett enormt sug efter utbildningen i nattvandrarföreningarna i hela landet, säger PO Damberg, projektledare vid Skandia Idéer för livet.

Det centrala brottsförebyggande rådet i Göteborg, Tryggare och Mänskligare Göteborg, stödjer utbildningssatsningen. Borghild Håkansson, som leder arbetsgruppen under rådet och själv är en av föreläsarna vid utbildningen, menar att den är helt nödvändig:
– Det är ett lovvärt initiativ från Skandias avdelning Idéer för livet och ett mycket bra led i det brottsförebyggande trygghetsarbetet.

A9A_7.jpgBland föreläsarna finns bland andra kriminalkommissarie Anders Stolpe som också jobbar med brottsförebyggande frågor i nära samarbete med Tryggare och Mänskligare Göteborg:
– Jag föreläste om lag och rätt och visst finns det ett behov av en sådan här utbildning, det märktes på det stora intresset från deltagarna. Det är också viktigt att nattvandrarverksamheten kvalitetssäkras såväl vad gäller innehållet i utbildningen som en gemensam policyhållning, säger Anders Stolpe.

Och bland nattvandrarna i Göteborg har snacket kring ordentlig utbildning gått en tid och delvis därför föll det sig naturligt att satsningen börjar som pilotprojekt i Göteborg.

Satsningen är indelad i tre steg:

I steg ett körs en utbildningsomgång i Göteborg, vilket pågår just nu.
I steg två i höst utbildas nattvandrare från ett 40-tal nattvandrarföreningar i Västra Götaland.
I steg tre ska utbildningen ut över hela landet.

Utbildningen är i sin tur är indelad i sex olika avsnitt om vardera tre timmar och studiefrämjandet är anlitat som organisatör. Bland mycket annat ska deltagarna få lära sig mer om droger, diskutera hur man hanterar olika akuta situationer, vad lagen säger om hur man kan agera när något inträffar, mångfaldsfrågor, dialog och värderingar, socialtjänstlagen, ungdomsfrågor och hur man ger första hjälpen.

– Syftet är att nattvandrare ska kunna hantera möten med exempelvis ungdomar ute på stan sena kvällar och olika situationer som kan uppstå på ett bra och tillfredsställande sätt, säger PO Damberg vid Idéer för livet som ligger bakom hela satsningen.

Nattvandrare stöttar ungdomar

Idéer för livet är en underavdelning vid Skandia och startade egentligen som ett treårigt projekt redan 1987. Men projektet har levt vidare och permanentats efter en rad olika insatser i det brottsförebyggande arbetet med övergripande mål som ett tryggare, säkrare och vänliga samhälle som värdegrund. I dag har man specificerat inriktningen och fokuserar främst på barn- och ungdomsfrågor. I stiftelsen Idéer för livet kan också föreningar, organisationer och andra aktörer söka ekonomiskt stöd för projekt som syftar till att verka trygghetsfrämjande.

– Vi tror mycket på nattvandrarutbildningen som kommer att utvärderas och från centralt håll under sommaren kommer bland annat rikspolisstyrelsen, Röda Korset och vi att ta fram en studiehandledning för framtiden, säger PO Damberg.

– Meningen med nattvandrare är ju bland annat att de ska vara ett stöd för ungdomar, inte några extravakter som ska förhindra inbrott och liknande även om färre brott ibland blir en positiv sidoeffekt när många människor rör sig ute på stan, säger PO Damberg.