Hinderbana och berättarhörna. När lekplatsen i Keillers park skulle göras om fick naturen stå som inspirationskälla. Det har resulterat i stockar att klättra på, indianhus i skogsbrynet och betongdjur av konstnären Karin Agelii. Elever från Rambergsskolan är med och inviger lekplatsen onsdag den 7 november.

Lekplatsen i Keillers park används flitigt av eleverna från intilliggande Rambergsskolan.

– De använder den som en extra skolgård och är även mycket ute i parken. Därför har också yngre skolelever fått önska hur de vill att lekplatsen ska se ut, säger Anna-Karin Sintorn, landskapsarkitekt på park- och naturförvaltningen, som ritat lekplatsen i Keillers park.

Den gamla lekplatsen, som var i dåligt skick, jämnades med marken. Istället skapades en helt ny lekmiljö utifrån ett naturtema.

Många lekfunktioner
– Det är ingen stor lekplats, men den har delats upp i många olika funktioner. Där finns bland annat en fikaplats med bord, klätterställning och en asfaltsslinga med gupp. Ganska många olika material har använts: träflis, sand, betong och grus, säger Anna-Karin Sintorn.

Mitt i lekplatsen finns en liten äng med konstgräs och stolar formgivna som blommor. En stig från lekplatsen leder en bit in i parken och där står några indianhus.

– De har stått där ett tag nu och verkar väldigt använda. Det ligger nya saker i husen varenda gång jag är där, säger Anna-Karin Sintorn.

Bro ökar framkomligheten
Stockar som sticker upp ur marken bildar en berättarhörna och köket består av skulpturer i betong formgivna av konstnären Karin Agelii.

– Tre figurer bildar köket och i svinstian står tre små grisar.

För att öka tillgängligheten finns en bro som leder mellan olika delar av lekplatsen.

Upprustningen av lekplatsen är ett samarbete mellan park- och naturförvaltningen, styrelsen för Keillers park, Fastighetsägarna centrala Hisingen, Lokalförvaltningen och Lundby stadsdelsförvaltning.