Väbevarad byggnad med många orginaldetaljer. Med början i juni kommer hela exteriören på Göteborgs Naturhistoriska museum renoveras. Det innebär till exempel en varlig översyn av snart 100 år gamla fönsterbågar, fogar och tegelpannor. Den planerade renoveringen har en budget på 14,5 miljoner och ska vara klar hösten 2020.

Arbetet börjar på den sida som vetter mot lekplatsen Plikta och sedan förflyttas arbetet runt medsols. Allt för att de mer publika delarna ska vara så tilltalande som möjligt under årets mer intensiva besökssäsong.

Arbetet ska göras med tidsenliga metoder
– Delar av taket kommer läggas om och vi behöver laga en skorsten med stora stenskulpturer som spruckit. Sedan ska vi foga om fasaden, renovera samtliga fönster, se över om det är några koppardetaljer som måste ersättas, renovera dörrar, smidesräcken och så vidare.  Så det är mycket samordning som krävs för att få ihop det här, säger Karin Lottkärr, projektledare på Higab, som förvaltar byggnaden.

Inför arbetet har en besiktning gjorts i samarbete med byggnadsantikvarier och så mycket som möjligt av arbetet kommer att göras med tidsenliga metoder.

– Byggnaden är oerhört välbevarad, med mycket originaldetaljer i väldigt gott skick. Så det här är ett rent underhållsarbete, som vi måste göra för att byggnaden ska vara lika välbevarad om ytterligare hundra år.

Helrenovering av 200 fönsterpartier
Till de stora arbetena hör helrenovering av de cirka 200 fönsterpartierna, som var och en består av två eller tre bågar med tillhörande fönsterglas.

– Det är nästan svårt att förstå hur mycket det är. Alla fönster kommer plockas ner och så skrapas träet rent för att sedan målas med linoljefärg. Även de väggfasta partierna kommer helrenoveras med traditionella metoder.

Fönsterrenoveringen är den enda del som till viss del kommer påverka besökare på museet, då fönsterytorna täcks över allt eftersom fönstren plockas ner. Men med undantag för några enstaka föremål som står precis vid fönsteröppningarna kommer själva utställningarna inte att beröras.

Klart till 2021
Renoveringen pågår juni 2019 till oktober 2020, med ett uppehåll under vintermånaderna november – februari.

 – 2021 firar Göteborg 400 år och lagom tills dess ska museet vara färdigrenoverat, säger Karin Lottkärr.