Blir konstnärens mest omfattande utställning. Göteborgs konsthall samlar Nina Bondessons konstnärskap. I en separat utställning visas måleri, grafik, broderi och objekt av den göteborgsbaserade konstnären. Utställningen pågår mellan den 20 maj och 4 september.

I sommar visar Göteborgs konsthall utställningen ”Kom in, sa hon – mitt rum är en storms öga” med konstnären Nina Bondeson. Utställningen presenterar ett 40-åriga konstnärskap och består av så väl nya målningar och objekt som utvalda tidigare verk.

Den göteborgsbaserade konstnärens former, tecken och språk har en bildvärld som blandar det absurda, lekfulla och våldsamma. Målningarna är ofta små i storlek och lika detaljrika som ikoner. I måleri, grafik, broderi och objekt träder karaktärer fram som är hämtade från både historien och fantasin.

Utställningen har premiär 20 maj

Bondeson lyfter gärna den lilla människans och de osynligas perspektiv i historien och vår samtid. Genomgående i hennes konstnärskap riktar hon fokus mot erfarenheten av att vara kvinna och kvinnliga gestalter genom historien.

I samband med utställningen publiceras den första samlade katalogen om Nina Bondesons konstnärskap.

”Kom in, sa hon – mitt rum är en storms öga” visas den 20 maj till 4 september.