Kommer från Design Museum i London. Röhsska museets nya chef heter Nina Due. Efter 15 år som utställningschef på Design Museum i London är hon nu lektor på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Nina Due tillträder den nya tjänsten i augusti.

– Nina Due är kunnig inom designhistoria och har samtidigt god kunskap om vad det innebär att driva en museiverksamhet och museers roll idag, säger Britta Söderqvist sektorschef museer i Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Nina Due är född 1973 och bor i Göteborg, men har verkat mer än 15 år i Storbritannien, bland annat som utställningschef på Design Museum i London. Nina Due har också erfarenhet från avdelningen för arkitektur och design på British Conuncil och på Victoria & Albert Museum. Att koppla samtidsfrågor till samlingar är något hon arbetat med på flera olika sätt.

– Röhsska museet ska öppna med ett starkt publikt fokus och vara en tydlig kunskapsinstitution. Jag är därför väldigt nöjd med den här rekryteringen. Nina Due blir en viktig person i arbetet med att forma visionen och utveckla det strategiska arbetet för museet, säger Britta Söderqvist.

Nina Due har en magisterexamen från Kingston University och ett brett internationellt nätverk med institutioner och yrkesverksamma inom design- och hantverksfältet.

– Att få leda Röhsska Museets utveckling framåt känns både lockande och spännande. Jag tar med mig en bred erfarenhet om hur museum kan verka genom att involvera och engagera publiken, säger Nina Due.

Tjänsten som museichef till Röhsska museet lockade 38 sökande. Nina Due tillträder tjänsten i augusti.