Vandringsutställningen ”Kärlek, Makt & Systerskap – 30 år av kvinnokamp” öppnar på Göteborgs Stadsmuseum på lördag. Den skildrar kvinnorörelsens utveckling under 70, 80 och 90-talen. Carin Mannheimer är invigningstalare.

Kärlek, Makt & Systerskap är en utställning med mycket nostalgi, kamp och framtidstro. 1970-talets kvinnorörelse, Sveriges kanske minst behandlade folkrörelse, växte fram i det vänsterpolitiska radikala klimat som då rådde.

Här möter man inte bara den framgångsrika kvinnorörelsen utan även 90-talets backlash och dagens nyfeminism.

Utställningen ställer frågan om vad som har uppnåtts och vad som återstår för att Sverige verkligen ska bli världens mest jämställda land.

Många har varit med och tagit fram utställningen

Vandringsutställningen som kommer från Arbetets museum i Norrköping har kompletterats med berättelsen om de institutioner i Göteborg som tidigt ägnade sig åt kvinnoforskning och utbildning av kvinnor på olika nivåer. Utställningen invigdes av jämställdhetsminister Margareta Winberg på Internationella kvinnodagen 8 mars 2002.

”Kärlek, Makt & Systerskap” är producerad av Arbetets museum i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning, Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek, Göteborgs Stadsmuseum, Kulturen i Lund, Stockholms stadsmuseum, LO, TCO och Lärarförbundet. I Göteborg har utställningen gjorts även i samarbete med Kvinnofolkhögskolan och Levande Historia.