“Glad att vi lyckats slutföra detta” Samtliga 89 Paracas-textilier, som varit i Göteborgs Stads ägo, är nu tillbaka i Peru. Det tredje och sista överlämnandet uppmärksammades med en digital ceremoni. “Jag är glad att vi nu lyckats slutföra detta, att de kommer att få en upplyft position i Peru och bli tillgängliga för allmänheten där”, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson medverkade i mitten av juli på en digital ceremoni tillsammans med representanter för Perus regering och de båda ländernas ambassader.

Svenska ambassadens Facebooksida:
Se film från ceremonin här

Paracas-textilierna är cirka 2000 år gamla och kommer från gravplundringar på Paracashalvön. De smugglades ut ur Peru på 1930-talet och skänktes anonymt till dåvarande Etnografiska museet i Göteborg. Perus regering begärde för ett antal år sedan att få tillbaka textilierna, något som Göteborgs Stads kommunfullmäktige godkände i oktober 2013.

Dyrare att transportera

 89 Paracas-textilier har varit i stadens ägo och ansvar, men de förvarades på Världskulturmuseet. Arbetet med att återföra textilierna till Peru har varit ett samarbete mellan staden, ansvarsmässigt och ekonomiskt, och Världskulturmuseet, rent praktiskt, samt Perus ambassad i Stockholm.  Göteborgs Stad har avsatt 800 000 kronor till arbetet att återföra textilierna.

– Det är ett mycket känsligt material och textilierna är väldigt värdefulla, så det gäller att transportera dem på ett säkert sätt och det gör att det blir dyrare att transportera än vanligt gods, säger Axel Josefson.

Skickats i tre omgångar

Textilierna har skickats till Peru i tre omgångar. Den första 2014, den andra 2017 och den sista i juni 2021 – samma år som Peru firar 200 år av självständighet och Göteborg 400 år. Det innebär att hela samlingen nu är i Lima, Peru, och det är helt enligt avtal.

Digital ceremoni

 Den 15 juli hölls en digital ceremoni för att uppmärksamma överlämnandet. För Göteborgs Stad talade Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande.

– Jag nämnde bland annat att vi haft ett bra samarbete i den här processen att överlämna textilierna och att textilierna är ett viktigt kulturarv både för Peru och för världen, säger Axel Josefson.

Se textilierna digitalt

Medverkade gjorde också Perus utrikesminister och kulturminister samt representant för Sveriges ambassad i Peru och Perus ambassad i Stockholm. Målsättningen är en permanent utställning med textilierna i Lima. Göteborgarna kan fortfarande ta del av samlingen digitalt, se länk nedan.

Foto: Världskulturmuseet