Got Event inleder i nästa vecka markarbetena för den nya uppvärmningsarenan på Valhallas grusplan bakom Ullevi. Arenan ska stå klar till Friidrotts-EM 2006. Till skillnad från VM –95 kommer den här arenan att bli permanent.

– Det är som en rundbana men med lite annorlunda utseende. Vi har tryckt ihop funktionerna men man kan utöva alla discipliner, säger Thomas Tejland på Got Event.

Bara för de aktiva

– I och med att vi nu bygger den i lite mindre skala men fortfarande acceptabelt för friidrottsförbundet så får vi en bestående arena, det är det som är nyttan.

Mark- och asfaltsarbetena som inleds i nästa vecka ska vara klara i mitten av maj nästa år. Löparbanorna av gummi läggs under nästa sommar.

Thomas Tejland räknar med att anläggningen kan tas i bruk redan från senhösten 2005, för exempelvis stora friidrotts- tävlingar på Ullevi men också till vardags för skolidrott.

Men några publikplatser blir det inte, arenan är bara till för idrottare.

Byggs för EM-pengar

Banan är designad så att Got Event också i fortsättningen ska kunna använda ytorna till bland annat evenemangs- service, materialomlastningar och parkering vid stora evenemang på Scandinavium och Ullevi.

Inför EM får arenan en gräsbeläggning som sedan plockas bort igen. Kvar blir då en rundbana med grusytor i mitten som kan användas för fotbollsspel.

Totalt med markarbeten, friidrottsbeläggning och provisoriska åtgärder under EM kommer bygget att kosta mellan sex och sju miljoner, pengar som till största delen tas ur budgeten för friidrotts-EM.