Europas största hbtq-arrangemang har anlänt till Göteborg. Regnbågsflaggorna är hissade och över hela Göteborg lyfts hbtq-frågor i seminarier, utställningar och festligheter. På tisdagen kickade EuroPride igång och Göteborgs Stad finns på plats hela festivalen i EuroPride Park på Kungstorget för att svara på frågor och ta emot synpunkter.

335A.jpgProgram EuroPride Göteborg

I år är det första gången som två pridefestivaler samarrangerar EuroPride, Stockholm Pride och West Pride. Temat för årets EuroPride är: Two cities, one country – for a united Europe, open to the world. När EuroPride i Stockholm nu avslutats tar Göteborg över mellan den 14 och 19 augusti.

Satsning på hbtq -frågor
Göteborgs Stad har under hela 2018 satsat extra på frågor som rör mänskliga rättigheter, normkritik och hbtq. Bland annat har man arbetat med olika utbildningar av medarbetare i Göteborgs Stad. Staden har även samverkat med olika nätverk och föreningar för att stärka Göteborg som inkluderande och öppen stad.

– Stadens uppdrag är att ge likvärdig service 365 dagar om året, alldeles oavsett vem personen är, säger Anna-Carin Jansson, planeringsledare på stadsledningskontoret och samordnare för Göteborgs Stads hbtq-råd.

EuroPride ökar förståelsen
Göteborgs Stads hbtq-råd arbetar för att bevaka frågor som påverkar livssituationen för hbtq-personer. Det kan handla om hur staden arbetar när man planerar nya äldreboenden, eller hur stadens blanketter ser ut.

– Frågar förskolan efter mamma och pappas namn? Eller kan man bara kryssa man eller kvinna? Det är inte lätt för en person som är icke-binär, alltså som inte definierar sig i enlighet med traditionella könskategorier.

Hon menar att EuroPride är viktigt för att öka förståelsen för personer som på något sätt bryter mot normen.

– Vi är med på EuroPride för att upprätthålla respekten för mänskliga rättigheter. Glädjen under festivalen och paraden är en riktig vitaminspruta för resten av årets arbete för lika rättigheter.

Presentation av unik arbetsmiljöstudie
– Det är väldigt roligt att det under festivalen förs samtal runt om i hela Göteborg. Det händer mycket i olika stadsdelar på förskolor, bibliotek och äldreboenden. Alla samtal tillsammans är oerhört betydelsefulla för att synliggöra hbtq-frågorna.

Under hela veckan hålls seminarier, och Anna-Carin lyfter särskilt presentationen på onsdag av Arbetsmiljöstudien hbtq-personer som jobbar i Göteborgs Stad, en studie som Göteborgs universitet gjort på uppdrag av Göteborgs Stad.

– Det är den första av sitt slag som gjorts i Sverige. Politikerutfrågningen på torsdag tror jag också blir väldigt intressant. Jag vill också hjärtligt välkomna alla som vill att gå med i paraden under stadens banderoll ”Göteborg – en stad för alla”. Vi samlas på Heden 14.30 och tåget går klockan 15.30.