Nytt beslut. Från den 30 juni får du passera Askimsbadet med kopplad hund. Det innebär att du nu får passera badplatsen via den grusade gången (Askims strandväg) ovanför lekplatsen, samt via gångvägen till och från parkeringen. Det är fortfarande förbjudet att passera badplatsen via gångvägen närmast stranden.

Efter ett Göteborgsförslag har Göteborgs Stad under våren arbetat med att uppdatera ordningsstadgan för att du ska kunna passera Askimsbadet med kopplad hund. Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni att ändra ordningsstadgan och beslutet började gälla den 30 juni.

– Nu har vi fått ett tydligt beslut kring vad som gäller. Detta förenklar för hundägare att gå förbi badplatsen, samtidigt som hundförbudet på badplatsen fortfarande gäller, säger Susanne Jörlöv, badplatssamordnare, park- och naturförvaltningen.

Askimsbadet

På badplatsen gäller som tidigare hundförbud mellan 1 maj och 15 september. Förändringen är alltså enbart för att passera badplatsen via den grusade gången, samt den grusade gångvägen till och från parkeringen. Bilden nedan visar i grönt vilken väg du får passera med kopplad hund, medan den rödmarkerade vägen är förbjuden.

Askimsbadet.

Näsetbadet

På Näsetbadet råder hundförbud. Förändringen i ordningsstadgan gör att du som hundägare nu får passera den nordligaste delen av området för att komma åt naturområdet, det som är grönmarkerat på kartan. Detta har tidigare varit förbjudet. På själva badplatsen råder fortfarande hundförbud, det som är rödmarkerat på kartan.

Näsetbadet.