Digert underhållningsprogram i sommar. Skateboardåkande ungdomar, småbarnsföräldrar och allsångssjungande äldre. I Bergkristallsparken i Tynnered i Västra Göteborg satsas det på generationsmöten. Nu har parken nyinvigts.

Bergkristallparken är inte ny, men mycket nytt har hänt. Samarbetet mellan sektorerna äldreomsorg och kultur- och fritid i stadsdelen har pågått ett tag och i maj flyttade Guldringens träffpunkt för äldre in i aktivitetshuset i parken.

– Det handlar om ett allåldersperspektiv. Vi tror mycket på det. Det blir större rörlighet i området vilket leder till en roligare och tryggare miljö för alla, säger Lotta Johansson, enhetschef inom sektor kultur- och fritid i Västra Göteborg.

Skejtpark öppnade 2016
Skejtparken, som lockar många barn och unga, öppnade 2016 och i aktivitetshuset finns sedan tidigare till exempel även en eftermiddagsverksamhet som lockar många mellanstadieelever, tonåringar och en hel del barnfamiljer. Med fler äldre besökande är det nu upplagt för möten över generationerna.

– Ambitionen är att ha fler gemensamma aktiviteter där äldre och yngre kan mötas, kanske två i veckan. Vi hoppas även på naturliga möten. Vi har till exempel äldre som vill ha utbildning när det gäller teknik som ipad, vilket de yngre kan hjälpa till med, säger Lotta Johansson.

14 juni nyinvigdes parken med tipspromenad, musik, tal och tårta. I sommar har stadsdelen satsat på ett digert underhållningsprogram för alla åldrar – cirkusskola, allsång, musikquiz och jympa.

Många ensamstående i Tynnered
Mötesplatsen Bergkristallparken ska bidra till att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa i stadsdelen. I norra Tynnered bor det fler ensamstående föräldrar än i resten av Göteborg. Många föräldrar i området vill ha det nära stöd och de aktiviteter som parken erbjuder.

Nu är aktivitetshuset färdigt, men det kommer att fortsätta hända saker i parken.

– Ambition med tiden är att Bergkristallparken ska bli den stadsdelspark som den faktiskt är.

Men kanske kommer den aldrig att bli helt klar utan i stället utvecklas hela tiden. Det är också mycket upp till dem som besöker parken och bor här vad som ska hända och ske, säger Lotta Johansson.