Fler ska lära sig simma med gratis simundervisning Göteborgs skolor har precis kommit igång efter sommaren och i över 80 av dem finns simning på schemat. Genom att erbjuda gratis simlektioner vill Göteborgs Stad öka simkunnigheten och jobba för ett mer jämlikt Göteborg.

Närmare 220 klasser kommer under hösten få gratis simundervisning på skoltid vid åtta olika anläggningar runtom i Göteborg.

─ Målsättningen är att fylla de bassängytor vi har och utnyttja vattnet för att så många barn som möjligt ska bli simkunniga, säger Anders Höglund, chef för enheten simundervisning vid idrotts- och föreningsförvaltningen.
Simundervisningen är en del av satsningen på ett jämlikt Göteborg.

─ Som det ser ut nu varierar simkunnigheten stort mellan olika stadsdelar. Genom att erbjuda gratis simundervisning hoppas vi att skolorna i större utsträckning tar sitt ansvar för att deras elever lär sig simma.

Simkrav till årskurs sex
Skolorna anmäler sitt intresse genom att boka tid och anläggning själva. Under tio tillfällen kommer sedan barn i förskoleklass och andra klass få chans att bättra på sin vattenvana, lära sig grunderna i bad- och båtvett och testa på olika typer av simsätt.

Målsättningen är att fler elever ska klara kravet på simkunnighet till årskurs sex. Elever i årskurs fem, sex, åtta och nio som behöver extra stöd får också gratis simundervisning. Grundsärskolans elever erbjuds undervisning i årskurs fyra, sex, åtta och nio.

─ Genom att fler får simundervisning i förskoleklass och tvåan hoppas vi på lång sikt att de barn som behöver extra stöd längre fram blir färre, säger Anders Höglund.