Den har kostat tolv miljoner kronor och är 18 meter lång och tre meter hög – men så kan den också ta emot och sortera 2.400 olika medier i timmen. Stadsbibliotekets nya automat för återlämning av böcker, tidskrifter, filmer och skivor invigs högtidligen på torsdag.

För den ovetande besökaren kan nymodigheten te sig modest – men de fyra inkasten till vänster om entrén utgör bara toppen av ett tekniskt vidunder till isberg.

– Själva automaten finns en våning under, där caféet tidigare låg. Den fyller ut hela rummet som är 18 meter långt, säger Elisabeth Alvbåge, projektledare och enhetschef på Stadsbiblioteket.

Förbättrad arbetsmiljö

Där nere hamnar de återlämnade medierna, varpå de sorteras i hundratalet ergonomiskt utformade vagnar, för vidare transport till sina respektive hyllor i biblioteket.

– Tidigare har varje återlämnad bok hanterats i sju olika moment av personalen innan den har kommit tillbaka till sin plats på hyllan. Med hjälp av automaten återstår egentligen bara två moment: att rulla ut vagnen till hyllan och ställa upp boken, säger Elisabeth Alvbåge.

En ”normal” dag lånar Stadsbiblioteket ut och tar tillbaka mellan 4.000 och 5.000 olika medier. Med en kapacitet på totalt 2.400 mottagna medier i timmen räcker automaten alltså gott och väl till även normalt stressiga dagar, till exempel efter långhelger.

Service ersätter administration

De utlåningsautomater som redan finns på Stadsbiblioteket sköter numera om 82 procent av all utlåning. I det fallet, liksom med återlämningsautomaten, är målet 100 procent.

– Tanken är att automaterna ska frigöra resurser bland personalen för de besökare som behöver lite mer hjälp eller handledning, säger Elisabeth Alvbåge.

I det trångbodda Stadsbiblioteket har alltså caféet fått lämna plats åt den nya maskinen. En kaffeautomat finns nu i entrén, men något nytt café lär det inte bli innan utbyggnaden av hela Stadsbiblioteket är klar 2011.