Över en inbjudande servicedisk i Stora teaterns vestibul ska kulturintresserade göteborgare ledigt och lätt kunna få reda på vad som händer på stadens många stora och små scener. Redan i höst räknar man med att börja kunna erbjuda överblick, information, och biljettförsäljning.

Den uppskattade Kulturpunkten, som för några år sedan utgjorde en kulturell informationscentral i Stadsbibliotekets entréplan, har delvis fungerat som en inspirationskälla för den verksamhet som nu byggs upp inne på Stora teatern.

Satsningen på en biljett- och informationscentral är i första hand tänkt att fungera som ett stöd för de många grupper och organisationer i det fria kulturlivet som inte har råd att själva kommunicera utåt.

Kommer krävas lite tålamod
Göteborgarna ska förutsättningslöst kunna gå in, scanna över utbudet, få svar på sina frågor och köpa biljetter till de arrangemang man lockas av.

– Redan i höst ska verksamheten komma igång, säger Kerste Broberg som är chef på kulturförvaltningens enhet för kulturstöd.

Men även om dörrarna slår upp i höst är Kerste Broberg väl medveten om att det kommer att krävas lite tålamod för att samla krafterna kring det nya kulturnavet.

– Många i det fria kulturlivet behöver få tid på sig att växla över och komma in i systemet, men ju fler som ansluter sig desto större genomslagskraft får det.

Ska utvärderas efter tre år
Utöver den manuella servicen över disk, ska det också etableras en digital sajt där information om stadens stora kulturella utbud presenteras. Inte minst behöver den kreativa kraft som finns i förorterna ett bättre skyltfönster.

– I Malmö och Stockholm har man sedan länge föreningar som driver liknande verksamheter­– information, biljettförsäljning och digital service – men här fanns det ingen förening som var intresserad, säger Kerste Broberg.

I kulturnämndens budget är bara första året finansierat men det finns en tidplan som sträcker sig över tre år – efter dem kommer en utvärdering att göras.