Den nya boken ”Göteborg genom ritningar – byggande från äldre tid till 1900” presenterar ritningar och bilder av ett Göteborg så som det aldrig tidigare visats. Här blandas välkända Göteborgshus från vår vardagsmiljö med fastigheter som försvunnit och andra som överhuvud taget aldrig byggdes.

Under tolv år på Region- och Stadsarkivet i Göteborg har 1:a arkivarie Gun Schönbeck med beundran och intresse studerat ritningarna som berättar historien om Göteborg. I avhandlingar, böcker och utställningar har materialet tidigare kommit till användning men först nu gavs möjligheten att ta ett samlat grepp på de vackra verken. Resultatet heter: ”Göteborg genom ritningar – byggande från äldre tid till 1900.”

– Vårt uppdrag är att försöka nå ut och berätta och jag hoppas att boken kommer att hitta läsare bland den kulturhistoriskt intresserade allmänheten – kanske främst i Göteborg, säger Gun Schönbeck.

Ritningar för stadens utveckling

Läsaren får följa en del av ritningarna som låg till grund för stadens utveckling fram till år 1900.

– Jag har försökt att följa några spår genom seklerna. Hur bostadshus sett ut, hur Rådhuset har skildrats och hur offentliga och privata byggnader har presenterats.

Många av ritningarna är av mycket hög konstnärlig kvalitet. Hans Hedlunds ritning över Dicksonska Folkbiblioteket är bara ett exempel.

– Jag har ingen favorit men kan inte låta bli att bli imponeras av de lätta färgerna man ser i en del 1700-talsritningar, säger Gun Schönbeck.

Många i bra skick

Många av ritningarna är i förvånansvärt gott skick trots att de fungerat som arbetsmaterial och i många fall har otympliga mått.

– Ritningarna har aldrig haft det bättre än nu när vi har ett klimatstyrt arkiv och dessutom en duktig pappersantikvarie till vår hjälp, säger Gun Schönbeck.

Själv vågar hon inte sia om en fortsättning i tryckt form men det finns många historier kvar att berätta.

Boken trycks i en första upplaga om 1.000 exemplar och kommer bland annat att säljas via Region- och Stadsarkivet, stadsbyggnadskontoret, stadsmuseet och bokhandeln.