Inte ens en utfattig kulturarrangör behöver affischera otillåtet i Göteborg. Här finns många kanaler för gratisreklam. Men alla är inte så kända. En ny broschyr tipsar nu om hur man når sin publik på ett tillåtet sätt.

Det finns 41 kommunala affischpelare i Göteborg. Ändå affischeras det otillåtet på husväggar, elskåp, lyktstolpar och träd av arrangörer som inte anser sig ha pengar till annonser.

Alla som söker bidrag får den

Men det finns alltså många andra metoder för reklam som är mycket effektiv och ibland helt gratis. Facebook, e-postlistor, kalendariet Guiden i Göteborgs-Posten, Kulturpunkten på Stadsbiblioteket och många andra tas upp i broschyren ”26 sätt att nå ut”, som har tagits fram av kulturförvaltningen och Trygg, vacker stad.

-Vi har tryckt broschyren i 2.000 exemplar och tänker dela ut den till alla fria grupper i Göteborg. Alla som söker bidrag från oss eller från Göteborg & Co kommer också att få den, säger Bibbi Wopenka, informationschef på kulturförvaltningen.

Många kände inte till affischplatserna

Broschyren är en direkt följd av en kommunal utredning om det otillåtna affischerandet. Den lades fram i augusti 2008 och hette ”Var ska man sätta dem?”. Här föreslogs att kommunen borde informera mer om vilka möjligheter det finns att ”synas i bruset”, även för den som inte har så mycket pengar.

– Något vi upptäckte när vi gjorde utredningen var att många hade dålig kännedom om var affischplatserna finns, därför har vi med en karta i broschyren, säger Bibbi Wopenka.

– Och många känner inte heller till att man kan nå ut via biblioteken, att det finns ett nyhetsbrev för studenter och en hel rad med webbplatser som informerar om kulturarrangemang.