En flexibel ungdomsgård, ett helt nytt koncept, öppnar på onsdagen i stadsdelen Centrum. Tanken är att använda befintliga skollokaler efter skoltid. Dessa ska kunna variera beroende på vad ungdomarna vill göra och var ungdomarna finns för tillfället. Till en början blir det på Buråsskolan och Guldhedsskolan.

– Viktigast har varit att ge ungdomarna större inflytande över vad som händer på fritidsgården, säger Janne Larsson, biträdande enhetschef på Fritid och Kultur.

Innehållet inte spikat än

Den flexibla fritidsgården ska använda sig av lokaler som redan finns.

Dessa ska kunna variera beroende på vad ungdomarna vill göra och var ungdomarna finns för tillfället.

– Basen är skollokaler. Det är utmärkt att kunna använda dessa efter skoltid, säger Janne Larsson.

Innehållet på fritidsgården är ännu inte spikat. Efter invigningen börjar en ny arbetsgrupp att jobba med det.

– Vi har en dialog med ungdomarna när det gäller det, säger han.

Sex fritidsledare har anställts

Ungdomarna har redan varit på och påverkat i och med att det är de som anställt sex fritidsledare till fritidsgården, säger han.

Man ska ha öppet varje vardag efter skolan och fram till åtta på kvällen, utom på fredagar då det är öppet till elva.

– Ungdomarna ville inte att det skulle vara öppet senare eller på helgen för man vill ha tid för andra aktiviteter också, säger Janne Larsson.