Scandinavium ska byggas om eller ersättas av en ny, större multiarena. På torsdagen beställde Scandinaviums styrelse en förstudie av de två alternativen: modernisering eller nybygge.

Scandinavium byggdes 1971 och är i behov av upprustning för att motsvara de krav som internationella konsert- och sportarrangörer ställer på en modern arena.

Takfrågan håller på att bli akut

Till exempel ger det sluttande taket en för låg takhöjd för att klara spektakulära shower. Taket är inte heller tillräckligt starkt för att bära de största artisternas utrustning, tiotals ton med strålkastare och högtalare.

Just takfrågan – som håller på att bli akut – kommer dock att utredas i en särskild studie, parallellt med den större förstudien.

Ny arena ska stärka varumärket Göteborg

Idag kan Scandinavium ta cirka 12.000 åskådare vid till exempel ishockey och hästhoppning, medan det går att få in 14.000 personer med en liten scen mitt i arenan.

Två tydliga alternativ skisseras nu av Scandinaviums styrelse:

• Nybyggnation av multiarena. Det ska skapa en arena som stärker varumärket Göteborg och uppfyller internationella krav. Arenan ska kunna ta 18.000-20.000 åskådare. Påverkar inte nämnvärt befintliga arrangemang, eftersom Scandinavium kan användas under byggtiden.

• Modernisering av Scandinavium. Utökar publikkapaciteten till 14.000 -16.500. Ger brantare läktare för delar av arenan och större arenagolv. Skapar ökad effektivitet och förbättrad logistik.

Oklart var ny arena kan byggas

I sina direktiv till förstudien anger Scandinaviums styrelse en maxkostnad, men den siffran avslöjas inte utåt, av affärsmässiga skäl.

Exakt var en ny arena kan byggas är oklart, det ska förstudien också lämna förslag till.

Att riva Scandinavium och bygga nytt på den platsen är inget alternativ, åtminstone inte de närmaste åren. Göteborg ska arrangera inomhus-EM i friidrott 2013 och för det evenemanget har man redan tagit beslut om att bygga en 200 meters rundbana med sex löparbanor.

Förstudien klar i april 2011

Scandinavium drivs av Got Event och ägs av det kommunala fastighetsbolaget Framtiden. Förstudien ska göras inom Scandinaviumbolaget, eller ”Idrotts- och kulturcentrum Scandinavium AB”, som det egentligen heter.

Förstudien ska ta upp både ”affärsmässiga förutsättningar och utformning av arenan” och ska vara klar i april 2011.

193E.jpg

Foto: Jorma Valkonen