Promenader ger inte bara bättre hälsa utan också spännande kunskap om vår närmiljö. Det tar Hälsolots fasta på och lanserar nu en guide med förslag på tolv vandringar i Centrum, Linnéstaden och Majorna.

– Stadsvandringarna tar upp lite olika teman. Det handlar om att läsa stadens arkitektur och kulturhistoria, men också om att få fram naturen i storstaden, säger Madeleine Högenberg som är projektledare på Hälsolots – ett samverkansprojekt som arbetar för att skapa bättre förutsättningar för invånarna i stadsdelarna att ta hand om sin hälsa.

Kostar 20 kronor

Författarna Einar Hanssons och Ewamarie Herklints broschyr ligger redan i maj till grund för tre guidade vandringar där det också ges möjlighet att köpa häftet för 20 kronor.

Guiden kommer dessutom att säljas på bland annat Sjöfartsmuseet, Stadsbiblioteket och stadsdelsbiblioteken i de tre stadsdelarna.

Fotnot:
Broschyren är framtagen i samarbete mellan Hälsolots, Primärvården Göteborg, stadsdelsförvaltningarna Centrum, Linnéstaden och Majorna, park- och naturförvaltningen, Trygg vacker stad, Innerstaden Göteborg samt föreningen Avenyn.