Snart är det dags för årets första dopp! Hoppa i eller vada långsamt, i badviken, från favoritklippan eller bryggan. Valet av det egna badparadiset är högst personligt. Inspiration och vägledning fås i den nya badguiden "Ta ett dopp" – det finns många möjligheter till fina bad i Göteborg.

Stora Amundön, Lilleby, Näset och Smithska Udden är några av Göteborgs 23 friluftsbad som park- och naturnämnden ansvarar för. Det senaste tillskottet bland badplatserna finns i Hästevik med Björkö i blickfånget.

Nya duschar i Fiskebäck

Inför sommaren har de flesta av friluftsbaden rustats upp och fått nya badskyltar och kärl för engångsgrillar. På Sillviksbadet i Torslanda har man satsat lite extra och förbättrat för funktionshindrade att ta sig fram. Dessutom har man satt upp utomhusduschar, något som också byggts vid Fiskebäck.

Badet vid Härlanda Tjärn har fått en ny ersättningsbrygga och på Marholmen i Askimviken har ett läskydd satts upp i anslutning till bryggan. Så det är bara att packa picknickkorgen, badkläderna och cyklopet.

Den nya badguiden ”Ta ett dopp” har tagits fram av park- och naturförvaltningen och kan fås utan kostnad på Turistbyrån och vid stadsdelsförvaltningarnas kontor.

Fotnot:
Under badsäsong är det stadsdelsnämnderna som står för drift och underhåll av badplatserna i sina stadsdelar.