Klätterdomen – så heter den nya sporthall som invigs på fredagen på Kvibergsområdet. Den gamla idrottshallen på regementsområdet har renoverats och blivit ett av landets största klättercentra.

Här ska utövare av den allt mer populära klättersporten kunna träna på en stor vägg, ända upp till tolv meters höjd, samt på ett par mindre så kallade bouldringväggar.

Nybildad klätterklubb får bidrag

Byggnaden på gamla LV 6-området är fortfarande kommunägd via bolaget HIGAB, men Klätterdomen ska drivas kommersiellt av Lars Högström, en av initiativtagarna.

– Alltfler ungdomar hittar till vår sport. Vi hoppas förstås att den här fantastiska anläggningen skall locka ännu fler, säger Lars Högström.

Större delen av Klätterdomen är privatfinansierad men Västsvenska Idrottsförbundet har genom den statliga satsningen Handslaget ställt upp med 500.000 kronor och idrotts- och föreningsnämnden har beviljat investeringsbidrag på 100.000 kr till den nybildade föreningen Kvibergs Klätterklubb.

Klätterdomen är bara ett av flera projekt som slutförts eller är på gång i Kvibergsområdet just nu. Till exempel har bordtennisföreningen BTK Linné och idrottsgymnasiet Aspero flyttat in och i vår anläggs motionsspår i skogarna norr om regementsbyggnaderna och området kompletteras med banor och platser för cykelsport.

Higab bygger för handikappidrott

I år bygger HIGAB även ett idrottscentrum för handikappidrott i den gamla pjäshallen. Det projektet finansieras till stora delar av idrotts- och föreningsförvaltningen och av Västsvenska Idrottsförbundet, genom medel från Handslaget.

Deesutom ska här byggas nya servicebyggnader med omklädningsrum för bland annat fotboll. Sex nya fotbollsplaner har anlagts i området och två av gräsytorna ska konverteras till konstgräsplaner i år och nästa år. Idrotts- och föreningsnämnden satsar cirka 20 miljoner kronor på de två sistnämnda projekten.

– Det händer mycket på Kviberg nu. Det är oerhört glädjande att visionen om ett idrottscentrum i området alltmer blir en realitet, menar Sebastian Arby, chef på Västsvenska Idrottsförbundet som också har sina lokaler i området.

Ännu inga beslut om stor multihall

– I och med att den fördjupade översiktsplanen för området är fastställd vet vi att området kommer att förbli och kunna utvecklas som idrotts- och rekreationsområde, säger Rune Karlsson, utvecklingsledare på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Hur det ska bli med den stora multihall som många önskar på Kviberg – en kombinerad sport-, is- och simhall – står än så länge skrivet i stjärnorna. Det finns inga beslut tagna om en sådan anläggning.

– Nu bygger vi ut Kviberg successivt, med tanke på efterfrågan, externa finansiärer och politisk vilja, säger Rune Karlsson.