”Branschen kommer fortsätta vara i stark utveckling”. Industrin för film och rörlig bild växer i Göteborg och nu har kulturnämnden Göteborgs Stad antagit en ny handlingsplan som ska stärka arbetet.

– Planen förtydligar att det är ett konst- och näringsperspektiv vi jobbar utifrån och att det är ett utvecklingsuppdrag med tanke på att branschen är och kommer att fortsätta vara i stark utveckling, säger Martina Eriksdotter, strategisk filmutvecklare på Filmkontoret.

Göteborgs Stads filmsatsning startade 2013 och arbetet drivs av kulturförvaltningen genom Filmkontoret, samt Lindholmen Science Park och Business Region Göteborg.

Martina Eriksdotter, strategisk filmutvecklare, Göteborgs Stad. Bilden är tagen på Gothenburg film studios. Fotograf: Jim Lindmark.

Sedan starten har film och rörlig bild haft en explosionsartad utveckling. Många digitala strömningstjänster och andra digitala kanaler har tillkommit, som Netflix, HBO och Tiktok med flera.

 Ett tydligare uppdrag

2019 fick kulturförvaltningen därför i uppdrag av kulturnämnden att ta fram en ny handlingsplan. Den är framtagen tillsammans med flera andra aktörer och de lokala näringsidkarna inom film och rörlig bild.

– Den nya handlingsplanen innebär att vi får ett ännu tydligare uppdrag att jobba med utvecklingsfrågor, just för att utvecklingen går så pass snabbt. Det finns också en tydligare koppling till näringsfrågorna. Filmen har ett ursprung som en konstform och det är det i allra högsta grad fortfarande. Men med digitaliseringens utveckling har det också blivit en näringsfråga.

Får bredda sin kompetens

 Filmkontoret erbjuder projektstöd men bjuder till exempel också in expertis för att stötta och låta de lokala aktörerna bredda sin kompetens inom olika områden. Den nya handlingsplanen öppnar ytterligare för det utifrån det lokala närings- och kulturlivets efterfrågan på kompetensutveckling.

– Det är tekniken som driver den här utvecklingen, vi försöker fokusera på sammanhang som inte är så teknikberoende. Till exempel måste du kunna dramaturgi inom manus oavsett vilken form du vill jobba med inom film och rörlig bild du vill jobba med. För att driva ett framgångsrikt företag behöver du kunna marknadsföring, målgruppsanalys, kommunikation, profilering och paketering.

Fler produktioner i Göteborg

Industrin för film och rörlig bild växer och produktionerna har ökat markant i Göteborg. Nu handlar det inte längre om enbart rena dramafilmproduktioner utan också andra former av rörlig bild.

– Det finns en hel del nöjesprogram och influencers från Europa som kommer till Göteborg för att filma, den typen av rörlig bild har inte funnits förut. De behöver också teknik och produktionspersonal som kan visa dem inspelningsplatser, säger Martina Eriksdotter.

Handlingsplanen antogs av kulturnämnden den 24 maj och gäller till och med 2025.

Vår tid är nu är ett annat exempel på produktioner i Göteborg.  Fotograf: Michael Landén.