16 storskaliga verk. Nu får parkeringshuset Snipan på Första Långgatan en ny utställning på fasaden. Konstnären Martin Formgren har velat plocka fram något stort ur det lilla. Utgångspunkten är Göteborgs stadsmiljö.

53 foton med undervattensmotiv har prytt parkeringshusets fasad under ett år. Dessa har nu plockats ner och i morgon fredag 14 oktober invigs den nya utställningen.

I samarbete mellan konstnären Martin Formgren, Parkeringsbolaget och Göteborg Konst presenteras ”Albedo”. Utställningens titel syftar till det som inom alkemin kallas ”den vita fasen”, en fas som kännetecknas av förändring.

– Jag försöker att utgå från det vardagliga som man inte direkt lägger märke till och skapa något värdefullt av det, säger konstnären Martin Formgren.

Fotografier från stadsmiljön
Konstverken är 16 stycken till antalet och knappt två gånger tre meter stora. Martin Formgren har utgått från fotografier han har tagit i stadsmiljön. Bland annat i Olskroken där han bor, men också i området kring Masthugget och Majorna samt Bergsjön och Kortedala. Han har sedan gjort ingrepp i den fotografiska bilden.

– Jag har målat på fotografierna och utsatt dem för olika kemiska reaktioner som att fräta på vissa delar med färgborttagningsmedel, eller låta olika färger reagera med varandra på motivet. En del bilder har kvar sina fotografiska motiv medan andra blivit helt abstrakta.

P-huset ska rivas
Den färdiga bilden har digitaliserats för att kunna printas ut på tunna skivor av aluminium för att tåla väder o vind. Intentionen är att konstverken hänger på parkeringshuset i ett år, om planerna med att riva Snipan inte verkställs innan dess.