Christina Hjorth, kulturförvaltningens nuvarande chef, tillträder i augusti en helt ny tjänst som kulturutvecklingschef i Göteborgs Stad. Målet är att skapa en kreativ och god livsmiljö i staden enligt Göteborgs kulturpolitiska strategi som antogs av kommunfullmäktige 1998.

– Här i Göteborg har vi påbörjat utvecklingsarbetet inom ett antal områden, bland annat i stadsdelsförvaltningen Bergsjön och i kommunens samarbetsgrupp ”Vacker stad”. Det är viktigt att utveckla kreativa förhållningssätt som kan syresätta och vitalisera Göteborg, säger Christina Hjorth som varit förvaltningschef på kulturförvaltningen sedan 1993.

Uppmärksammad strategi

Christina Hjorth ska också arbeta med konstpolitiken för att ”främja ett mångsidigt konstliv i staden av hög kvalitet”.

– Kulturperspektivet ska genomsyra alla politikområden, precis som miljö- och jämställdhetsfrågorna, säger hon.

Göteborgs kulturpolitiska strategi var när den kom en helt ny modell för kulturpolitiskt arbete som väckt uppmärksamhet i hela Norden.

Tjänsten som chef för kulturförvaltningen utannonseras under hösten. Under tiden kommer den nuvarande personalchefen i SDF Frölunda, Ann-Christine Alkner-Dahl att vara tillförordnad förvaltningschef.