Invigning i augusti. En ny lekplats med naturtema håller just på att växa fram vid Svarte Mosse i Biskopsgården. Planerad invigning i augusti.

Stockar och stubbar förvandlas till roliga lekprylar medan klätterträden ger smidighetsträning utöver det vanliga.

När Svarte Mosses naturområde får en ny lekplats tar man hjälp av platsens naturliga förutsättningar som blir till utmaningar för både stora och små barn.

Blir delvis tillgänglighetsanpassad
Här kommer att finnas hinderbana, klätterställning, kompisgungor och en hel skog av stockar – men också två grillplatser och skyddade sittplatser. Det är önskemål som de boende i området själva presenterat i samband med medborgardialoger om närmiljön.

Under sommarens arbetsperiod stängs fotbollsplanen av eftersom den då fungerar som byggarbetsplats. Men i augusti kommer den att återuppstå i ny skepnad – vriden ett halvt varv.

Lekplatsen blir delvis tillgänglighetsanpassad. Stor del av ytan ska täckas av gummiasfalt i olika färgzoner.