Flera mindre lekplatser kommer att försvinna i Göteborg framöver, till förmån för större lekplatser för hela stadsdelar. Park och naturnämnden klubbade på torsdagen en ny policy, där man även öppnar för samarbete med skolor och föräldrar om att sköta lekplatserna.

I den nya lekplatspolicyn sägs att park- och naturförvaltningen välkomnar samarbeten med skolor, fastighetsägare och de föräldrar och barn som använder lekplatsen.

– Vi vill att det ska finnas en möjlighet för andra att vara delaktiga i utvecklingen och skötseln av Göteborgs lekparker, säger Lars Johansson, stadsträdgårdsmästare på park- och naturförvaltningen.

Ansvarar främst för större lekplatser

Möjliga samarbetspartners kan vara skolor och förskolor, bostadsrättsföreningar och andra förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Och samarbetet kan se ut på många olika sätt.

– Om en kommunal lekplats upplevs tillhöra ett specifikt bostadsområde, kan det vara en fördel om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen tar över skötseln. En annan modell är att i våra planer samordna lekplatser med skolor och förskolor så att både elever och boende kan använda dem, säger Lars Johansson.

Göteborgs Stad ansvarar främst för de större lekplatserna som är gemensamma för flera bostadsområden medan fastighetsägaren är skyldig att se till att det finns lekplatser för de minsta barnen i kvarteret.

”Vissa lekplatser har blivit farliga”

Enligt policyn ska park- och naturförvaltningen se till att det finns lekområden både på kommunal mark och på kvartersmark när nya bostadsområden planeras.

I policyn står även att park- och naturförvaltningen planerar att ta bort ett antal mindre lekplatser i Göteborg. Istället kommer det att satsas på de större lekplatser som är gemensamma för hela stadsdelar.

– Det finns flera anledningar till detta. Vissa lekplatser har blivit farliga på grund av trafikutvecklingen och andra har en olämplig utformning. Dessutom visar våra brukarundersökningar att vissa lekplatser inte används och då kan det vara befogat att ta bort dem av den anledningen, säger Johanna Petersson, landskapsarkitekt på park- och naturförvaltningen.