En av Sveriges längsta anlagda ridvägar – den 13 kilometer långa slingan mellan Clareberg och Askesbyvägen på Hisingen - invigs på lördag. Det är sista etappen i kommunens satsning på ridvägar. Sedan 2007 har ryttarna fått sammanlagt 20 nya kilometer att rida på.

I Göteborg är ridsporten den tredje största ungdomsidrotten och 2006 beslutade kommunfullmäktige att satsa 20 miljoner kronor på nya ridvägar.

Kostar 1000 kronor metern

Sedan dess har både befintliga ridvägar utvecklats och nya anlagts.

– Totalt har 20 kilometer ridväg byggts. Allt ifrån kortare slingor intill ridklubbar till långa sammanhängande ridvägar, säger Lauri Perälä, projektledare på Park- och naturförvaltningen.

I kostnaderna – 1.000 kronor per meter ridväg – ingår både projektering, röjning av skog och schaktning av mark.

Pengarna tog slut

Från början fanns en vision om att skapa två längre sammanhängande ridleder. Den ena på Hisingen, från Clareberg i öster till Bulycke i väster. Den andra skulle gå från Årekärr i södra Göteborg, via naturområdet Sandsjöbacka, till Sisjön.

Men pengarna räckte inte.

– Nej, det hade behövts mer än de avsatta 20 miljonerna, säger Lauri Perälä.

Fungerar också som promenadväg

Torsdag den 9 oktober klockan 12.00 invigs sista och längsta etappen, 13 kilometer mellan Clareberg och Askesbyvägen. Det bjuds på kaffe, saft och bulle samt morötter till hästarna.

Den nya ridvägen har redan fått stort gensvar bland ryttare – och promenerande människor.

– På Hisingen har det varit svårt att ta sig ut i naturen och hitta framkomliga vägar i det leriga jordbrukslandskapet. Därför fyller ridvägen också en stor funktion som promenadväg, säger Lauri Perälä.

De nya ridvägarna är ett samarbete mellan Park- och naturförvaltningen och Idrotts- och föreningsförvaltningen.