Om det gränslösa och gåtfulla havet. En ny skulptur avtäcks den 10 december utanför Sjöfartsmuseet Akvariets entré. Den visar det gränslösa och gåtfulla havet och hur människan påverkar det.

Den nya offentliga konstgestaltningen heter ONE (rising tide falling star). Den har precis som museet en stark koppling till havet.

– Vårt verk är en mutation, ett samspel mellan det mänskliga och det marina. Vi vill att konstgestaltningen ska uppmana betraktaren att omfamna det okända: det gränslösa havet i all sin komplexitet, historia och inte minst dess framtid, säger konstnärerna Dit-Cilinn och David Ohlsson.

Något utomjordiskt

Skulpturen har en skrovlig yta med spår av snäckor, tång och mollusker. Men det syns även fossilt skräp som gamla kapsyler, plastflaskor och munskydd. Ytan inuti skimrar av pärlemor, precis som i en snäcka.

– Den har något utomjordiskt över sig, och knyter an till alla de sägner och myter om varelser och fantastiska ting som sägs ruva i djupen, säger Dit-Cilinn och David Ohlsson.

Belysning under verket

När det är mörkt ute tänds belysning på marken under verket och då får det en ännu mer gåtfull framtoning.

– I konstverket smälter natur och kultur samman och visar på den mångbottnade historia som är kopplad till livet som levs på, i och runt havet, säger Sarah Hansson, processledare för offentlig konst på Göteborg Konst, kulturförvaltningen.

Ett fint komplement

Konstverket avtäcks lördagen den 10 december klockan 11, samma dag som Sjöfartsmuseet Akvariet öppnar för publik igen efter om- och tillbyggnaden.

– Konstverket blir ett fint komplement till den nya entrén och adderar ett mervärde till parken, menar Henrik Witt, projektledare för fastighetsägaren Higab som genomfört ombyggnaden av Sjöfartsmuseet.

Ohlsson/Dit-Cilinn, ”ONE (rising tide falling star)”. Visualisering: Benjamin Ohlsson