Göteborgsbiblioteken tar nu nya spännande steg med hjälp av modern teknik. Sedan några dagar tillbaka kan allmänheten via sin mobiltelefon leta genom bibliotekens webb-katalog över böcker, skivor, filmer, tv-spel och tidskrifter. Låntagaren behöver inte ens ett bibliotekskort för att söka i katalogen.

– Vi tjuvstartade lite på försök för några veckor sedan, men nu är tjänsten etablerad fullt ut, säger Rebecca Hansson, informatör på Stadsbiblioteket.

Den låntagare som loggar in sig med sitt lånekort kan dessutom reservera en titel, förnya ett lån eller titta på tidigare beställningar.

Vidare lanseras nu möjligheten att begära påminnelse via SMS. Den som vill försäkra sig om att inte åka på förseningsavgift kan på biblioteket be om att få ett påminnelse-sms några dagar innan en lånad bok ska återlämnas.

Chattfunktion kommer till våren

En förutsättning är att låntagaren har en 3G-telefon med WAP eller WAP 2 vis GMS eller GPRS.

Till våren väntar ytterligare en nyhet. Sedan tidigare har låntagaren kunnat ställa en fråga via webben i en så kallad chat – om några månader kompletteras chatten med ett chatrum där man kan diskutera böcker med andra eller kanske fortsätta en diskussion som börjat på biblioteket.

– Vi tror att det här är nyheter som i första hand kommer att uppskattas av ungdomar som redan snabbt tagit den nya tekniken till sig, säger Rebecca Hansson.

Fotnot:
Bibliotekskatalogen finns på http://www.gotlib.goteborg.se/airpac