”Ett sätt att skapa plats för tjejer”. Vid Backaplan invigs i vår en utomhusdansbana med högtalare – så att man kan dansa till sin egen favoritmusik. ”Mycket som staden gör används mest av killar och dansbanan är ett sätt att skapa plats för unga tjejer”, säger Klara Wettre på Ungdomssatsningen Hisingen.

Många av stadens idrotts- och fritidsanläggningar för unga, som fotbollsplaner, parkour-parker och fritidsgårdar, används framför allt av killar. Även om platserna är till för alla är det många tjejer som inte känner att de kan ta plats, eller helt enkelt inte är intresserade av de aktiviteter som erbjuds. För att motverka denna ojämlikhet bygger park- och naturförvaltningen i samarbete med Ungdomssatsningen Hisingen nu en utedansbana vi Kvilleplatsen vid Backaplan.

”Tjejerna var superinspirerade”
– Eftersom vi vet att dans är ett stort intresse bjöd vi in unga tjejer till en tvådagarsworkshop där de fick dansa, känna på platsen och prata om hur dansbanan borde se ut, säger Klara Wettre, ungdomskonsulent på stadsdelsförvaltningen Lundby som är resursnämnd för Ungdomssatsningen Hisingen.

– Det saknas platser för unga tjejer i det offentliga rummet. Tjejerna på workshopen var superinspirerade och hade så många bra tankar om vad som är viktigt när man skapar en offentlig plats. Som till exempel hur det känns när folk stannar och tittar på när de dansar, vilket de tyckte kändes okej – så länge det är på lite håll. Tjejerna kände snarare att det var kul att sprida glädje och gemensamhet i det offentliga rummet, säger Klara Andersson som är danslärare på Hisingens kulturskola och samordnare fritid i SDF Lundby.

Del av nya stråk
Dansbanan är en del av jubileumssatsningen Blå och gröna stråk och oaser, som park- och naturförvaltningen ansvarar för. Inom satsningen skapas flera nya mötesplatser skapas längs Kvillebäcken på Hisingen, från Frihamnen i söder till naturområdet Hökälla i norr.
– Vi vill rusta upp området runt bäcken och få folk att röra sig vid Kvillebäcken. Därför skapar vi platser för olika aktiviteter, eller oaser, som ett pärlband längs hela sträckan. Dansbanan får en väldigt bra placering nära Backaplan, och i och med att det är ett av Göteborgs större stadsutvecklingsområden kommer det att bli en ännu bättre mötesplats i framtiden, säger Petra Wernersson, som är landskapsarkitekt på park- och naturförvaltningen.

Den centrala och tillgängliga placeringen vid Backaplan var också viktig i och med att Ungdomssatsningen Hisingen riktar sig till ungdomar från alla Hisingens stadsdelar.

Alla är välkomna
Även om dansbanan är skapad med unga tjejers önskemål i åtanke är alla välkomna, oavsett ålder och kön. Dansbanan kommer att vara utrustad med högtalare där det går att koppla upp sin egen mobil via bluetooth och själv välja musik. Den blir också tillgänglighetsanpassad. Förutom dansbanan kommer platsen få nya sittplatser, växter och belysning, samt en mindre yta för parkour.

För att locka folk och se till att platsen verkligen kommer till användning som, kommer Ungdomssastningen Hisingen att ordna olika dansaktiviteter på plats. Man har också bjudit in bland annat Hisingens kulturskola, dansföreningar och stadsdelens äldrekonsulenter att ordna aktiviteter.

– Vi vill att alla ska känna sig välkomna, och kommer jobba för att det blir så. Äldrekonsulenterna kommer få dit äldre, så att vi får möten över generationsgränserna. Dansbanan ska vara en plats för allt från breakdance till folkdans och bugg, och jag hoppas att det blir en mötesplats för dansintresserade från hela Göteborg, säger Klara Andersson.

3DF0.jpg

Petra Wernersson, park- och naturförvaltningen, tillsammans med Klara Andersson och Klara Wettre från SDF Lundby. Foto: Kalle Lekholm