Byggs i sommar. Göteborgs mountainbike-cyklister får nu två nya tillhåll, mitt i stan! På kullarna på ömse sidor om Slottsskogsvallen ska två cykelbanor växa fram i sommar.

Banorna byggs i samarbete mellan Göteborgs Stad och cykelklubbar. Kommunen står för material och grundarbeten, sedan byggs banorna av klubbarna i sommar.

– Vi kan hålla nere kostnaderna och får en bättre anläggning tack vare att mycket av arbetet görs ideellt av föreningarnas medlemmar, säger Axel Peterson, utvecklingsledare på Idrotts- och föreningsförvaltningen.

På två kullar
På den västra skogskullen vid Slottsskogsvallen, mot Frölundaborg, har man redan börjat bygga den första banan, en mer sportig bana, där tävlingar kan hållas.

Den ska bli 1,3 kilometer lång och i veckan kom de första grusmassorna på plats. Kullen har länge använts av mountainbike-cyklister. Nu får de en permanent bana som är anpassad efter officiell tävlingsstandard.

I augusti ska banan stå klar. Onsdag 19 augusti arrangeras den första officiella tävlingen där.

För att banans hinder ska bli så bra som möjligt så är det medlemmar i Göteborgs Cykelklubb (GCK) som bygger och utformar hindren.

Mest önskat
Samtidigt skapar medlemmar i Göteborgs Stigcyklister en teknikbana med ”pumptrack” högst upp på kullen. Pumptrack är en kort bana där man genom att pumpa cykeln upp och ner i guppen driver cykeln framåt istället för att trampa. Bra för att öva balans och andra färdigheter på cykel.

– Vi är så glada över att få en officiell mountainbike bana i centrala stan. Det är något helt unikt i Sverige, säger Björn Eriksson från Göteborgs Cykelklubb.

Den andra banan ska finnas på kullen öster om Slottsskogsvallen, mot spårvägen och Dag Hammarskjöldsleden. Där blir det en enklare, mer naturlig bana i terrängen. Göteborgs Stigcyklister ordnar det, med hjälp av material från kommunen.

Planerna startade redan 2013 när staden bjöd in medborgarna till att tycka till om vad de ville se kring Slottsskogsvallen, när området skulle upprustas.

– En mountainbike-bana var det i särklass mest populära förslaget. Även personer som själva inte cyklar, ville gärna se en cykelbana här, säger Axel Peterson.

Löparspår också
De nya cykelbanorna ska inte hägnas in, utan är tillgängliga för alla.

– De är som naturstigar, öppna för alla, säger Axel Peterson.

Banan på den västra kullen kommer även att fungera som träningsanläggning för föreningarna, framför allt ungdomsträningar.

– Vi hoppas att vi inte ska behöva ha något bokningssystem, utan att alla kan hantera det på plats, säger Axel Peterson.

Utöver cykelbanorna anläggs också ett ca 600 meter långt löparspår runt den västra kullen.

Friidrottsarenan Slottsskogsvallen stod klar till Göteborgs 300-årsjubileum 1923. På senare år har den rustats upp och bland annat fått nytt underlag på löparbanorna. Under de närmsta åren fortsätter arbetet med att utveckla området för fler aktiviteter.