Hållbar upprustning av småbåtshamnen. Med omsorg om den marina miljön har Fiskebäcks båthamn fått tre nya bryggor och ett tillskott på femtio båtplatser inför säsongen. Om du söker båtplats är det just i Fiskebäck eller Björlanda Kile som chansen är störst att få en – beroende på hamn och båtstorlek kan kötiden skilja så mycket som 15 år.  

Foto: Grefab

I Fiskebäck har två pålade träbryggor ersatts av tre flytbryggor. Resultatet är 50 nya båtplatser och en något kortare kö till Göteborgsregionens Fritidshamnars, Grefabs, 7000 båtplatser.

– Lättast är det att få båtplats om du har en smal båt. Det beror på att småbåtshamnarna byggdes på 70-talet då det var vanligt med smala segelbåtar. I dag är det populärt med bredare båtar och vi justerar hela tiden storleken på våra båtplatser, men det finns fortfarande en del smala platser kvar, säger Katarina Lindahl, chef för kundservice på Grefab.

Arbetet med att ersätta de gamla bryggorna i Fiskebäck innebar ett potentiellt hot mot den marina miljön i hamnen. Det beror på en giftig färg som använts i många decennier för att måla botten på båtar. Färgen innehöll hormonstörande tenn som påverkar växter och djurs fortplantningsförmåga. Resterna av giftet hamnar så småningom på botten.

– Därför arbetar vi med olika metoder för att så lite bottensediment som möjligt ska grumla upp, säger Anders Söderberg, vice vd på Grefab.

Gift filtreras bort
Han berättar att båtar ofta har en lång livstid, vilket gör att det fortfarande finns mängder av båtar i hamnarna som målats med den giftiga färgen. För att förhindra att ännu mer gift hamnar i havet bedriver Grefab ett omfattande miljöarbete.

– Det vatten som används för att spola båtarna med filtreras med hjälp av spolplattor i hamnen. På så sätt kan vi samla in giftet från bottenfärgen och hantera det som farligt avfall. Dessutom slamsuger vi brunnar efter dagvatten som kan ha förorenats.

Grefab håller också på att pröva fram säkra metoder för att slipa båtar och arbetar också med att ge båtägare tips och råd för ett hållbart båtliv.

– Även om dagens färger inte är giftiga räcker det ofta att bottenmåla kölen och vattenlinjen på sin båt och bara vartannat år, säger Anders Söderberg.

Grefab ägs av Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Partille kommun och Ale kommun.