Nu invigs fjärde utflyktslekplatsen. Linbana, klätterlek och motorikbana kommer säkert att locka de äldre barnen - djuren och ladan väntar på de lite yngre besökarna. På lördag 29 november invigs Göteborgs fjärde utflyktslekplats: Hisingsparken.

Efter Plikta i Slottskogen, Positvparken i Frölunda och Angered stadspark är det på lördag dags att inviga Göteborgs fjärde utflyktslekplats: Hisingsparken.

Tre teman
Alla de fyra stora lekplatserna har sin egen prägel som utgår från platsernas speciella förutsättningar.

– I Hisingsparken har vi tagit vara på möjligheterna i ett frilufts- och naturområde, säger Penelope Nikolopoulos som är projektledare och markingenjör på park- och naturförvaltningen.

Från Tuvevallen till Gunnestorps mosse kommer besökarna att kunna gå genom tre tematiska zoner: skogen/våtmarken, fruktträdgården och bondgården.

Barnens förslag en guldgruva
Idéer och utrustning är i stor utsträckning resultatet av den medborgardialog som lockade många intresserade göteborgare att tycka till.

Bland barnens förslag återkom hinderbana, klätterlek, linbana, rutschkanor och studsmattor, medan de vuxnas tankar oftare gick till grillplatser, sittplatser och enklare träningsredskap.

– De samtalen och idéerna är nu en guldgruva för oss att ta med oss i den fortsatta utvecklingen av lekplatsen. Det som inte finns nu i starten kan mycket väl dyka upp i ett senare skede, säger Penelope Nikolopoulos.

Lördagens invigning mellan kl 12 och 14 besöks inte bara av park- och naturnämndens ordförande Marina Johansson, utan också av en grupp karaktärer som trivs särskilt bra på lekplatsen: Grisen, trollet, älvan och ugglan. Mulle är också på plats, och så kan den som törs prova på bågskytte eller ponnyridning.

Ta med matsäck
Det kan vara en god idé att med sig matsäck för det finns nya fina bänkar och bord att sitta och äta vid.

De fyra utflyktslekplatserna vill gärna locka göteborgare från olika håll till ett besök och har utrustats för att passa både unga och gamla.

I budgeten 2011 avsattes 13 miljoner kronor för att utveckla fyra generationsövergripande lek- och mötesplatser.