Invigning av pånyttfödd stekel. I december för två år sedan försvann bronsskulpturen Myran för andra gången från sin plats på Tuve torg. Nu kommer en pånyttfödd myra tillbaka.

Bronsskulpturen Myran av konstnären Åke Jönsson kom till Tuve torg 1976. Den var mycket omtyckt – speciellt av barnen som klappat och ridit på den under nästan 40 år och nött den blank. 2005 stals Myran men hittades efter något år på speedwaybanan i Arendal och kunde återvända till torget.

Gjutformarna fanns kvar
2014 försvann skulpturen igen. På Glöstorpsvägens förskola började barnen redan samma år att konstruera myror, fundera kring hur de ser ut, vad de äter och undersöka myror ute i skogen.

Samtidigt inledde Göteborgslokaler, som driver torget, efterforskningar för att kunna placera en ny Myran-skulptur på torget.

– Åke Jönsson är inte längre i livet, men det visade sig att gjutformarna fanns kvar och rättigheterna till Myran gick att köpa loss, säger Åsa Jansson, konstkonsulent för barn och unga på kulturförvaltningen.

Det är alltså en likadan skulptur – men fräschare – som nu kommer till Tuve torg.

Konstpedagogiskt projekt på förskola
Under hösten har även konstnären och keramikern Hanna Hagström Ohlén drivit ett konstpedagogiskt projekt på Glöstorpsvägens förskola. Barnens arbete blir ett offentligt konstverk på torget och sätts upp på gaveln av Kulturpunkten.

– Vi ser ett värde i att involvera barnen i processen på Tuve torg och återinvigningen av Myran, att göra dem delaktiga och få möjlighet att påverka sin närmiljö, säger Annelie Nithander på GöteborgsLokaler.

20 oktober är det invigning av den nya skulpturen.

– Och då kommer den inte ensam utan i sällskap med barnens historier och keramikskulpturer, säger Åsa Jansson.

2B9A.jpg