Göteborgs Stads uppsökande kulturprogram för äldre – Speldags - lockade förra året en ny rekordpublik: 61.455 personer, alltså mer än ett fullsatt Ullevi. Det är en ökning med 7.000 från förra året, som också det var ett rekordår.

– Ja, det är roligt att vi når fler och fler, säger Nestor del Castillo, samordnare på kulturförvaltningen.

– Det är ju ett prioriterat mål för Göteborgs Stad att öka den sociala samvaron bland äldre så att de stimuleras och utvecklas.

Strävar efter kvalitativt utbud

Nestor del Castillo spanar efter nya artister, bokar och sköter det omfattande programmat tillsammans med Britt Ramsten. Han tycker att det ligger en stor fara i att underskatta de äldres förmåga att uppskatta kultur.

– Vi måste se till att de får ett kvalitativt utbud, med artister som är hur professionella som helst. Vi hänger med i utvecklingen hela tiden, så att vi kan förnya oss kontinuerligt, det är en av förutsättningarna för Speldags.

Några tyckte de fick för lite

Totalt blev det förra året 2.150 musik- och andra kulturarrangemang på 85 platser: äldreboenden, träffpunkter och pensionärsföreningar. Samtliga stadsdelar var med, mer eller mindre. Flest arrangemang genomfördes i Örgryte, Härlanda och Tynnered. De tre stadsdelarna hade också de största publiksiffrorna tillsammans med Centrum.

Förra året genomfördes en enkät bland samtliga äldreomsorgschefer om Speldags. Svaren visade att nio stadsdelar – bland andra Bergsjön och Kortedala – samt Tre stiftelser ansåg sig få för lite av Speldags.

– Det viktigaste för oss var att få veta om de var nöjda med frekvensen och med utbudet. Nästan samtliga var nöjda och berömde spelningarna, så det verkar ha fallit de flesta i smaken, konstaterar Nestor del Castillo.

Fyrväpplingen i Lundby en ”storkund”

Men många ville alltså ha mer. Och även om några spelplatser föll bort av ekonomiska skäl, så har 8-9 platser nu tillkommit. Till exempel Fyrväpplingens äldreboende vid Kyrkbytorget i Lundby.

– Fyrväpplingen blir nog en av våra största”kunder”, med uppemot 100 spelningar på ett år, säger Nestor del Castillo.

För att kunna öka utbudet – och hålla det på en hög professionell nivå – fick Speldags förra året ett extra tillskott på 350.000 kr. Totalt kostar det nu 2,7 miljoner kronor per år.

Under 2009 fyllde Speldags även 40 år, vilket firades med en ”Alla åldrars dag” på Slottsskogsteatern.