Öppnar för publik 10 december. Ombyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet är färdig. Nu ska fiskar och personal flytta in och den 10 december öppnas dörrarna för besökare. Vårt Göteborg fick en förhandstitt på det nya museet som fått en stor entré mot Karl Johansgatan och underjordisk akvariehall med bland annat ett 400 000 liter stort korallakvarium.

Valven på bottenvåningen har blivit stora fönster i den nya entrén. Foto: Åsa Rehnström

Sjöfartsmuseet Akvariet invigdes redan 1933 och har länge varit i behov av renovering. Nu är arbetet färdigt och i dagarna kan personalen återvända till ett museum med nya trappor, hissar och personalutrymmen som anpassas till dagens standard och regler för tillgänglighet och arbetsmiljö.

Besökarna möts redan på utsidan av en stor förändring. Ungefär där den legendariska krokodil Smailet en gång hade sitt terrarium ligger nu en ny entré mot Karl Johansgatan. Valven utmed fasadens långsida har glasats in och släpper in ljus i den stora foajén som även ska rymma ett kafé.

Korallrev bidrar till gen−bank

Under parken, framför museet, gömmer sig nästa stora förändring. I det utgrävda berget har en ny akvariehall byggts som är cirka 1100 kvadratmeter och har tio gånger så stor vattenvolym som tidigare akvarier.

Än så länge ekar de stora tankarna tomma men snart kommer de innehålla djuphavmiljöer, västkustens ekosystem och ett enormt korallrev.

Akvariets utvecklingsledare Björn Källström visar det som ska bli ett djuphavsakvarium. Foto: Åsa Rehnström

Korallerna ska bidra med dna till en gen−bank som kan användas för att motverka utrotningen på grund av klimatförändringar. Akvariehallen har också fått ett Ocean lab där skolklasser och besökare får utforska havet och dess livsmiljöer genom lab-bänkar, experimentakvarier och klapptank.

Gammal väg blir ny väg

Ombyggnadsarbetet har pågått i två år och har stött på en del hinder på vägens gång. Henrik Witt som är projektledare på Higab och ansvarar för arbetet berättar att äldre hus och utgrävningar alltid bjuder på en del överraskningar.

− Vid den inledande arkeologiska undersökningen hittade arkeologerna bland annat ett gammalt stall, ett kök och en innergård. Det var spännande fynd men är självklart sådant som får påverkan på ett projekts tidplan, säger han.

De fann även rester av en väg som funnits på platsen på 1700−talet. En del av kullerstenarna har fått markera en ny väg i parken på ungefär samma ställe som den gamla.

Fyra nya utställningar

Nu tar museichef Carina Sjöholm över efter Higabs projektledare Henrik Witt. Ombyggnationen är klar och de tomma lokalerna ska fyllas med utställningar. Foto: Åsa Rehnström

Det är över tre år sedan Sjöfartsmuseet Akvariet stängde för att byggas om och nu kan nedräkningen inför invigningen börja. De om− och tillbyggda lokalerna ska inredas, utställningar byggas och akvarier fyllas med saltvatten och liv.

− Vi har mycket att göra inför vår stora invigningshelg i december, säger Carina Sjöholm, museichef på Sjöfartsmuseet Akvariet.

Det ska bli fyra nya utställningar, varav en i akvariehallen. I basutställningen ”Hav av historier” berättas om livet till sjöss och fotoutställningen ”Arven efter varven” innehåller nya bilder och intervjuer som blickar tillbaka på Göteborgs varvshistoria. Även barnen får en ny utställning i ”Stora blå ” där havet blir en mänsklig karaktär med olika egenskaper.

När det gäller alla varelser som ska flytta in akvariehallen kommer de från olika håll.

− Idag har vi en del av våra arter i mindre akvarier på museet. Andra är tillfälligt inhysta på Universum och likande ställen. Men framför allt ska vi nu inhandla mängder av nya djur och växter, säger Carina Sjöholm.