Extra bidrag att söka. Covid-19 har slagit hårt mot många av Göteborgs ideella föreningar. Uteblivna medlemsavgifter och kaféintäkter har satt ekonomin på prov. Göteborgs Stad gör därför nya stödinsatser – bland annat finns nu bidrag på sammanlagt 10 miljoner för föreningarna att söka.

Veronica Johansson. Foto: Thomas Johansson

– Vår bild är att covid-19 drabbat Göteborgs föreningar olika hårt. Vissa har klarat sig bra och kunnat ha sin verksamhet rullande, medan andra inte kunnat det. Det vi ser slår hårt nu är medlemstappet. De som inte kunnat utöva sina aktiviteter under en längre period, och nu ser att coronapandemin fortsätter, betalar inte medlemsavgiften, säger Veronica Johansson, enhetschef Bidrag & stöd, idrotts- och föreningsförvaltningen.

Möjligheter till kompensation för förlorade intäkter

Förvaltningen gör nu nya stödinsatser. Dessutom breddas möjligheterna att få ekonomisk hjälp jämfört med utlysningen i våras.

Även uteblivna intäkter från till exempel kaféverksamhet och mindre entréavgifter kan ligga till grund för bidrag. Tre insatser görs:

  • Utbetalningen av aktivitetsbidrag för aktiviteter hösten 2020 kan baseras på underlag från motsvarande period 2019.
  • Bidragsgodkända föreningar kan söka ett extra stöd för att ordna aktiviteter för barn och unga på höstlovet.
  • Ett extra bidrag för att kompensera för kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring planerad verksamhet för barn, ungdomar och pensionärer sommaren och hösten 2020.

– Totalt handlar det om drygt tio miljoner för de extra två bidragen som föreningar kan söka. Det är viktigt att stadens föreningsliv, särskilt de som har verksamhet för barn, unga och pensionärer klarar sig igenom coronapandemin och kan fortsätta att erbjuda aktiviteter och gemenskap. Dessa insatser är viktiga för våra föreningar, säger Veronica Johansson.

Idrott- och föreningsförvaltningen kommer inte att göra generella bedömningar, utan tittar på alla ansökningar individuellt.

– Föreningarna måste styrka sin ansökan – varför ansöker föreningen och vilka förlorade intäkter har man.

Bidrag för 4,8 miljoner beviljades i våras

Vårens utlysning, om stöd för uteblivna intäkter på grund av covid-19, från idrotts- och föreningsförvaltningen resulterade i ansökningar på sammanlagt 26 miljoner kronor. Endast 4,8 miljoner kronor, av de 6 miljoner som fanns att dela ut, beviljades.

– Många föreningar kunde inte styrka att de haft kostnaderna de sökte för. Vi tittade också på dubbelfinansiering – alltså att föreningen inte också fick statligt stöd för samma inkomstbortfall, förklarar Veronica Johansson.

Aktivitetsbidrag för hösten 2020 söker föreningarna som vanligt med start i januari. Det särskilda bidraget för höstlovsveckan kan sökas 24 september–7 oktober, och det extra stödet som ska kompensera kostnader och förlorade intäkter kopplade till coronapandemin kan sökas 1–18 oktober.

Kontakt via e-post

Det finns 750 bidragsberättigade föreningar inom idrotts- och föreningsförvaltningen som har rätt att söka dessa bidrag. De kommer att informeras via e-post angående bidragen med start 25 september.

Enligt Veronica Johansson är det inte uteslutet att fler extra stödinsatser kan komma att riktas till de ideella föreningarna framöver.

– Vi vet ju inte vad som händer med covid-19 och stänger inte några dörrar, säger hon.