"Något för alla åldrar.” Det kostar inget, du behöver inte anmäla dig och det krävs ingen utrustning. Det är grunden för fyra nya utomhusytor för aktivitet i Göteborg. Löparbanor, utegym, hinderbana för barn och vuxna, scen med musikutrustning och boule är några av de inslag som ska locka till rörelse.

Länsmansgården, Biskopsgården, Tynnered och Bergsjön ska få nya utemiljöer för spontanidrott. Samtidigt ska Ruddalens frisbeebana rustas upp. Målsättningen är att skapa platser som bjuder in människor att röra på sig, oavsett ålder och funktionsmöjligheter.

− Tröskeln till att använda platsen ska vara så låg som möjligt. Det ska finnas något för alla, säger Sam Brinkenbro som ansvarar för utformning av aktiva utemiljöer på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Sam Brinkenbro.

Miljöerna är gratis att använda, kräver varken anmälan eller utrustning, är tillgänglighetsanpassade och innehåller generationsöverskridande aktiviteter.

De är placerade där många barn och unga vistas, i parker och nära skolor.

− Forskningen visar att tidiga insatser för människors hälsa lönar sig i ett långsiktigt perspektiv, säger Sam Brinkenbro.

Viktig input från unga

Enligt flertalet studier lever vi ett alltför stillasittande liv och tillbringar mycket tid framför skärmar. Sju av tio ungdomar rör på sig för lite, det vill säga mindre än de 60 minuter per dag som är det rekommenderade.

− Ett sätt att inspirera så många som möjligt att använda de nya miljöerna är att låta dem vara med och påverka hur de ska se ut. Därför har utformningen skett i dialog med föreningar, skolelever och stadsdelsförvaltningarna. En extra fokus har lagts på att se till att även unga tjejer var med och tyckte till.

Omgärdas av löparbana

Upplägget ser likadant ut på alla ytorna, utom i Bergsjön. En löparbana omger en plats med aktivitetsmöjligheter. Platsen är utrustade med bland annat boulebana, scen med musikutrustning som du kan koppla din telefon till, hinderbana för både barn och vuxna och olika gymredskap med olika svårighetsgrad.

Underlaget ska öka tillgängligheten för personer med funktionsvariationer och färgval med konstraster ska underlätta för människor med synnedsättning. Vid varje aktivitet finns en QR−kod med både talade och skriftliga instruktioner på hur redskapet ska användas.

− Det är inte en prestationsinriktad idrottsplats utan en yta som förhoppningsvis kan skapa rörelseglädje, oavsett om du tränar bland gymredskapen, promenerar med rullator eller barnvagn eller leker i hinderbanan, säger Sam Brinkenbro.

Aktivitetsytan i Länsmansgården och Biskopsgården beräknas var klar i april i år och i juni−juli i Bergsjön, Tynnered och Ruddalen.

Skiss över den nya utemiljön i Länsmansgården.