Kommer från Danmark. I höstas förstördes lekplatsen Pliktas populära blåval i trä i en brand. I dag 5 april klockan 10 kom en ny val till Slottsskogen. Till påsk ska den vara redo för lek. 

Den nya valen som beställts från Danmark, är den tredje i ordningen på lekplatsen. För att höja säkerheten har bevakningen kring Plikta ökat med vakter nattetid. Belysningen kring valen kommer också att utökas. Dessutom har materialet fått högre brandtålighet.

Den nya valen är i övrigt en kopia av den förra. Nu monteras den och ska därefter besiktigas.

Onsdag 20 april klockan 14–16 invigs valen med en fest, då lekplatsen får besök av Naturhistoriska Museet och djur från Slottsskogens djurpark. Men redan på långfredagen ska valen vara färdig att leka i.