Strapatser och hänförande natur. Göteborg har fått två sprillans nya vandringsleder. En, Larsereds-rundan, ligger på Hisingen intill Kärra, och den andra, Kroksjöslingan, finns i nordöstra Göteborg. De bjuder både på lite strapatser och hänförande natur samtidigt som de berättar om stadens arbete med policyn för ett hyggesfritt skogsbruk.

En spång för bekvämare framfart så göteborgarna kan ta sig en titt på sina skogsdomäner.

– Det har länge funnits en önskan att skapa dessa vandringsleder och det här ingår i vårt ordinarie arbete med skogsbruket, att skydda biologiska värden och ta vara på skogens sociala värden, säger Torsten Andersen, skogsförvaltare på fastighetskontoret i Göteborg.

Han fortsätter:

– Lederna är bra entréer för att öka intresset för skogen. Vi gör den tillgänglig för barnfamiljerna så att de kan komma ut och uppleva den biologiska mångfalden som finns alldeles i närheten.

Röda markeringar på träden

Torsten Andersen, har tillsammans med sina medarbetare skogsteknikerna Axel Skog och Nils Rosenbeck-Due planerat och iordningsställt de två lederna, som förutom fina utsiktspunkter och mycket varierad natur även innehåller rastplatser och eldstäder.

Den längre leden, 4,5 kilometer, Larseredsrundan, kan nås från öster via Dammengläntan i Kärra och från sin västra del via Säve Djupedalsväg. Stigen är bitvis lagd i kuperad terräng med branta klippor och genom våtmark. Det innebär en lite mera fysiskt krävande vandring och därmed också val av rejäla skodon.

Här i det nyligen gallrade området där ensidigt trädbestånd ska ge plats för blandskog finns nu en led som är tydligt uppmärkt med röda markeringar på träden.

Spång över myren

Lederna är uppmärkta med röda markeringar på träden.

– Det var väldigt tillfredsställande att gå runt och hitta de olika platserna. Här finns verkligen häftig natur med stora variationer på korta avstånd, säger Nils Rosenbeck-Due och berättar att det finns flera raviner och en ås som korsas flera gånger.

Den verkliga utmaningen kom då man bestämde sig för att korsa en myr. Det blev till att bygga en spång, cirka 80 meters lång.

– Vi hade tagit ner lärkträd i närheten och därför hade vi gott om virke som vi fick sågat med hjälp av park- och naturs mobila sågverk, säger Nils Rosenbeck-Due.

Olika typer av terräng och skog

Kroksjö-slingar ligger i närheten av Vättlefjäll i nordöstra Göteborg och är cirka 2,5 kilometer lång. Den är bitvis lagd i kuperad terräng som kan vara lite fysiskt krävande. Enklast hittar man till den från Gråbovägen och in på Kroksjövägen vid Lärjedalens golfklubb. Efter 2, 8 kilometer finns en parkering på höger sida. Här börjar och slutar slingan och här finns bänkbord och eldplats.

– Vi har ägnat mycket tid åt att rekognoscera för att få med olika typer av terräng och skog, och också för att visa hur hyggesfritt skogsbruk fungerar. Vi har gått fram och tillbaka åtskilliga gånger innan vi bestämt oss för dragningen av leden. Det har varit som en skattjakt, säger Axel Skog.

På sina ställen är upplevelsen magisk. Här är ett vattendrag vid Kroksjöslingan.