Uppdateras kontinuerligt. Göteborgs stad lanserar nu två nya karttjänster för friluftslivet i Göteborg. Med hjälp av några enkla klick på stadens webbplats kan göteborgarna leta sig fram till ett nytt motionsspår, en ridväg eller platsen för intressanta växter och djur.

Massor av göteborgare är intresserade av friluftsliv i olika former. I och kring staden finns det också ett rikt utbud av möjligheter – men det är inte alltid så lätt att veta vad som erbjuds i kommunens alla delar.

Kartor och flygfoton
– Det här har vi velat göra länge, och efter intensivt arbete under 2011 är det äntligen dags att presentera den första versionen, säger Ingela Gustafsson som är enhetschef på park- och naturförvaltningen.

Via webben finns det nu möjligheter att via, såväl kartor som flygfoton, leta sig fram till nya spännande utmaningar av olika slag. Det kan till exempel handla om:

# Motionsspår. Spåren presenteras i olika färger och ger på så sätt information om hur långa de är och vika som är belysta. Här kan man också se om det finns omklädningsmöjligheter och hur långt det är till närmaste kommunala motionscenter.

# Ridvägar. I Göteborgsområdet har det satsats mycket på fler och bättre ridspår under senare år. Den nya tjänsten berättar inte bara var de finns. Du kan också se hur långt det är till närmaste parkering eller ridrastplats och om det finns någon ridklubb i närheten.

Tjänsten kommer att byggas ut
Samtidigt som ”Friluftsliv i Göteborg” lanseras, presenteras nu också ”Djur och natur i Göteborg”. En karttjänst som koncentrerar sig på att ge information om var göteborgarna kan hitta speciella djurarter och växter.

Var finns till exempel de bästa platserna för fågelskådning, och var är det störst chans att få se fladdermöss?

– När det gäller information om naturområden finns det förstås mycket material som hittills inte varit särskilt lättillgängligt för göteborgarna, men vi räknar med att bygga ut tjänsten allteftersom.

– Redan under det här året hoppas vi till exempel att kunna komplettera med fler bra promenadvägar, säger Ingela Gustafsson.

2912.jpg

Foto: Colourbox