Populär prototyp blir permanent. En ny permanent bastu ska byggas i Jubileumsparken och den kommer att se precis likadan ut som den nuvarande. Den tillfälliga bastun har varit stängd under pandemin och ska rivas men delar av den kommer att återanvändas till bygget av den nya.

”Allmänna bastun” är en av de prototyper som byggts i Jubileumsparken sedan 2014 för att testa vad som fungerar på platsen. Allt utifrån göteborgarnas önskemål om fler grönområden och att komma närmare vattnet, inför Göteborgs 400-årsjubileum och byggandet av Älvstaden.

Besökstrycket på bastun har varit högt sedan den öppnade 2015. Det säregna utseendet och placeringen i älven har också gjort den till ett välkänt landmärke, inte bara lokalt utan även nationellt och internationellt.

– På grund av pandemin fick vi stänga bastun för besök hösten 2020. Sedan dess har den inte använts, berättar Alexandra Ringdahl, projektledare, park- och naturförvaltningen.

Nya bastun byggs för permanent bruk

Eftersom både funktionen bastu och utseendet ska bevaras har park- och naturförvaltningen undersökt om det går att bygga om prototypen till en permanent bastu. Det har visat sig inte vara möjligt, då byggnaden är konstruerad för att hålla en begränsad tid och därför inte klarat fukt när den stått oanvänd under pandemin.

– Vi kommer i stället att bygga en ny identisk bastu för permanent bruk. Det kräver en annan konstruktion som klarar såväl väder och vind som många besökare under lång tid, förklarar Alexandra.

Fasadplåten återanvänds

Den nuvarande bastun kommer att rivas före sommaren. Fasadplåten kommer att tas mer varsamt och återanvändas på den nya bastun som börjar byggas efter sommaren.

Något datum för när det går att basta i Jubileumsparken igen finns inte i dagsläget.

– Allra senast öppnar bastun i samband med att det nya hamnbadet öppnar, till jubileumsfirandet i juni 2023. Förhoppningen är att det ska gå att basta innan dess men det beror på hur vi behöver spärra av med anledning av bygget av det nya hamnbadet, som byggs i anslutning till bastun, säger Alexandra.