"Alternativ till traditionell månadshyra". Kulturutövare i Göteborg har efterfrågat flexibla kontrakt utan långa avtalstider. Nu har det kommunala fastighetsbolaget Higab tagit fram ett nytt hyreskoncept för Kronhuset. “Vi förstår att ett alternativ till traditionell månadshyra kan behövas”, säger Claes Boman, affärsutvecklare på Higab.

Kronhuset i Göteborg är från 1600-talet och har använts till många olika saker genom åren. Nu har det blivit en plats för arbete inom kreativa näringar. Higab har under det senaste året utvecklat ett koncept som kallas Bagih.

– Det finns kulturverksamheter som inte har möjlighet att hyra en lokal med ett traditionellt hyresavtal. För den målgruppen är det viktigt att vi ser nya lösningar. Genom att dela ytor och kringfunktioner får vi ner kostnaderna, ger fler tillgång till fantastiska hus såsom Kronhuset och skapar dessutom mötesplatser där nya kreativa samarbeten kan födas, säger Claes Boman.

Vill stötta lokala kreatörer

Higab har anpassat huset för att det ska fungera som kreativ arena. De som vill använda Kronhuset som arbetsplats behöver bli medlem i Bagih (se länk nedan).

– Vi vill stötta lokala kreatörer i deras profession och ser framför oss medlemmar med skilda kompetenser. Det är när människor med olika bakgrund träffas som man tänker nytt och gör bra saker tillsammans. Vi öppnar upp för medlemmarna att bygga en gemensam kultur här, säger Claes Boman.

En kulturell scen

 Utöver att vara en arbetsplats kommer det även att bli fler evenemang i Kronhuset, både i Rikssalen och på övriga plan. Målet är att erbjuda göteborgarna en kulturell scen.

– Vi vill inte konkurrera med stadens arrangörer och driver därför inga egna events. Däremot tar vi initiativ till, och möjliggör evenemang i huset. Vi vill kunna erbjuda vitt skilda upplevelser och dessutom säkerställa att allt håller en hög nivå, säger Axel Frändemark, studiosamordnare på Bagih.

Den så kallade Rikssalen i Kronhusets bottenvåning. Foto: Higab