Kreativt arbete ska uppmuntras. I den nya stadsdelen Östra Göteborg har stadsdelsnämnden instiftat ett kulturpris på 30 000 kronor, som ska delas ut varje år. Priset ska stödja och uppmuntra de som i någon form håller på med kulturellt eller konstnärligt arbete inom stadsdelsområdet. Nomineringstiden går ut den 30 maj.

Östra Göteborg omfattar Bergsjön, Gamlestaden, Kortedala, Kviberg och Utby. De som kan nomineras till att få priset är personer, grupper, föreningar eller organisationer som är bosatta, verksamma eller har annan anknytning till stadsdelen.

Tanken är att priset ska ge ett visst ekonomiskt stöd, men framför allt bekräfta och inspirera människor i området till personlig utveckling, nya utblickar och bidra till positiva förändringar i samhället i stort.

”Konst och kultur är ju grunden för ett samhälle”
– Vi vill visa på de positiva krafterna i samhället och här i stadsdelen händer så mycket spännande, säger Bibbi Andrén, som är chef för kulturverksamheten inom stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg.

– Kulturpriset är ett positivt sätt att synas på och som kan ge ringar på vattnet. En skapande stadsdel för med sig andra skapande människor. Konst och kultur är ju grunden för att ett samhälle ska må bra, fortsätter Bibbi Andrén.