Servicen på det kommunala förvaltningsbiblioteket Traktören har ett ekonomiskt värde som är dubbelt så stort som dess kostnad. Det har bibliotekets förra chef, Viveca Nyström, räknat ut. Nu ska hon och en kollega utvärdera Stadsbiblioteket också.

– Fast man kan inte använda samma metoder på ett stort folkbibliotek som på ett litet specialbibliotek. Tjänsterna och målgrupperna är så helt olika, säger Viveca Nyström.

– På Stadsbiblioteket ska vi lämna enkäter till 300 personer och djupintervjua ett 20-tal som använder biblioteket, både på webben och fysiskt, om hur de värderar tjänsterna. Vi vill utgå från kundperspektivet i stället för att vi eller de anställda sitter och mäter de egna aktiviteterna.

Har väckt uppmärksamhet

– Bara i vissa fall ska vi göra kostnad/nytto-analyser för Stadsbiblioteket, till exempel om det handlar om en större investering i en ny tjänst, kanske en databas, berättar Viveca Nyström.

Hon ska skriva en bok i ämnet tillsammans med Linnéa Sjögren, bibliotekarie på Stadsbiblioteket. Intervjuerna ska göras i vinter och i mars ska ett bokmanus vara klart att lämnas till Bibliotekstjänsts förlag, BTJ.

Men redan nu har Viveca Nyströms tilltag att göra kostnad/nytto-analyser av bibliotek väckt en hel del uppmärksamhet. I augusti var hon på en konferens i Sydafrika och berättade om sin metod och på fredag håller hon ett miniseminarium på Bok- och biblioteksmässan.

Ekonomiska verktyg behövs

Tidigare är det nämligen nästan ingen som vågat sig på att mäta den ekonomiska nyttan av bibliotek. Folkbibliotek är ju till för att ”sprida kultur och demokrati” – inte för att ge ekonomisk nytta.

– Jag tar avstånd från dem som vill göra renodlade ekonomiska nyttovärderingar av folkbibliotek – de ska inte generera ekonomisk nytta, det finns inte i deras målsättningar, säger Viveca Nyström.

– Men inför stora satsningar, kanske lanserandet av nya hjälpmedel, måste man kunna använda ekonomiska verktyg också: Är det här en vettig investering eller inte?

– Oavsett vilken verksamhet man bedriver, måste man kunna väga in ekonomin. Biblioteken har nog varit ganska dåliga på det, man har inte velat jobba med de verktygen överhuvudtaget.

Kan förbättra bibliotekens marknadsföring

Det var dock Viveca Nyström tvungen till när hon i sju år var chef för specialbiblioteket Traktören.

– Där finansierades vi av de anslutna förvaltningarna, till exempel Stadsbyggnadskontoret och Stadskansliet. Då fick jag ofta frågan ”Vad får vi för pengarna?” En ganska naturlig fråga som jag försökte besvara så bra jag kunde, därför blev jag ganska medveten om ekonomin, berättar Viveca Nyström.

Hon har själv ingen utbildning i ekonomi men har tagit hjälp av konsultbolaget KPMG för att utveckla sin metod.

Viveca Nyström hoppas att nyttoanalyserna ska kunna användas för att förbättra bibliotekens marknadsföring, hitta fler intressenter i samhället som vill dra nytta av biblioteken och göra biblioteken bättre på att kommunicera.

730A_2.jpg

Foto: Klas Eriksson

Fotnot:
Viveca Nyströms miniseminarium på Bokmässan äger rum på fredag kl 9.30, Lokal G 3 på plan 2.