Utsmyckning ingår i alla större byggprojekt. Varje år förser lokalförvaltningen Göteborgs Stads offentliga byggnader med 20 – 30 unika konstverk. Bakom satsningen finns den så kallade enprocentsregeln som säger att en procent av ett större om- och nybyggnadsprojekt ska gå till offentlig utsmyckning. ”Det gör konst tillgängligt för alla”, säger Laila Ekefäll på lokalförvaltningen.

Sara Ingrid Anderssons verk på Glöstorpsskolan. Foto: Sara Ingrid Andersson

På Lilla Gårdstensskolan lyser ett mönster i färgade tegelstenar. Och på Beväringsgatans förskolas utomhusbänkar sitter en koltrast, ekorre och groda året runt.

Offentlig utsmyckning med hjälp av konst kan vara allt från väggreliefer på en fasad till pelarskulpturer inomhus till en stenträdgård utomhus. Men det finns också specifika ramar för varje verk.

− När vi beställer konst tittar vi på förutsättningarna som finns när det gäller platsen, bygganden och verksamheten som ska bedrivas där. Det kan vara en speciell pedagogik, önskemål om ett speciellt material eller placeringen av en vägg som måste styra konstnärens utformning, säger Laila Ekefäll.

Gör konst tillgänglig

Hon är projektledare för satsningen 1 % konst på lokalförvaltningen som ser till att skolor, förskolor, bostäder med särskilt stöd och äldreboende smyckas med konst.

Enprocentregeln betyder att en procent av budgeten för större om- och nybyggnadsprojekt ska gå till offentlig utsmyckning.

Peder Istads verk på Glöstorpsskolan.

− Det är ett sätt att ta konstupplevelser till de områden där göteborgarna bor, jobbar och hämtar sina barn i förskola och skola. Du ska inte behöva ta dig till museer och utställningar för att få en konstupplevelse. Regeln gör konsten tillgänglig för alla.

Idéen bakom enprocentregeln formulerades första gången redan på 30−talet och idag används den av 41 procent av landets kommuner. I Göteborgs Stad antogs den 2013 och omfattar verksamheter i alla Stadens bolag och förvaltningar.

I de flesta fall är det en speciell avdelning, Göteborg Konst, på kulturförvaltning som tar fram och väljer konsten. Men på lokalförvaltningen har man ända sedan 90−talet hållit i processen själva.

Men vem väljer egentligen konsten som ska finnas på till exempel en ny skola?

− Urvalet sker genom en kostgrupp med politiker, representanter för byggprojektet och verksamheten samt konstkonsulter. I ett tidigt skedde deltar även arkitekter och landskapsarkitekter.

I år är har bland annat Herrgårdsskolan fått konstverk i keramik inomhus av Oscar Gard Montán och Lilla Gårdstensskolan har fått ett fasadverk i glaserat tegel samt skulptur inomhus av Annika Johannson respektive Annette Jonsson. Ett mönster av konstnären Stefan Uhlinder på ett glasparti i fasaden på Örtugsgatans förskola och stenskulpturer av Mari Lagerquist på förskolan Backa Kyrkogata är andra exempel på konst som tagit plats på offentliga platser i år.