Gårdsmiljön i Stora Torp ska bevaras. Stallet i Stora Torp ska renoveras och gårdsmiljön bevaras. Det har fastighetsnämnden beslutat. Därmed räddas också verksamheten vid Stora Torps ridklubb.

1700-talsherrgården Stora Torp ligger i stadsdelen Örgryte, norr om Delsjön. Herrgårdens stall där Stora Torps ridklubb har sin verksamhet är i väldigt dåligt skick, och frågan om det ska renoveras eller inte har diskuterats i flera år.

I november förra året sa idrotts- och föreningsförvaltningen upp avtalet med ridklubben som därmed såg ut att gå en oviss framtid till mötes. Nu har fastighetsnämnden beslutat att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön och därmed räddas också ridklubbens verksamhet.

Diskuterar lösning med ridklubben
I september börjar den omfattande renoveringen av stallet som måste vara tomt senast den 31 augusti.

– Vi ser gärna att hästverksamhet bedrivs i området efter renoveringen är avslutad. Vi håller nu på att diskutera med ridklubben om hur vi tillsammans kan hitta en lösning för detta, säger Martin Öbo, biträdande fastighetsdirektör.

Ridklubbens ordförande Louise Waas är glad över beslutet.

– Vi är mycket positiva till samtalen vi haft med fastighetskontoret, fastighetsnämnden och idrotts- och föreningsförvaltningen, vi har fått långtgående muntliga löften. Men vi är ju fortfarande uppsagda och har inget kontrakt. Jag tror dock att vi ska kunna hitta en lösning.

Vad händer med hästarna under ombyggnadstiden?
– Den ena av de två stallbyggnaderna är i bra skick så där ska hästarna förhoppningsvis kunna stå.