Nu är förslaget till detaljplan klart. Ett pampigare torg med mer stadsliv och en plats för huset som gör att det syns direkt när man kommer från spårvagnshållplatsen. Så ser planerna ut för området runt nya kulturhuset på Rymdtorget i Bergsjön. Den 16 oktober finns en unik chans för allmänheten att ställa frågor och att påverka planen innan den spikas.

Idéarbetet om vad det ska innehålla har pågått sedan kommunfullmäktige beslutade om ett nytt kulturhus 2012. Nu är också planeringen för utformningen igång. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för området, något som behövs innan man kan bygga.

Ska synas redan från spårvagnshållplatsen
Det handlar om hur man använder marken i området, var huset ska ligga, hur man löser det med trafiken och hållplatser runt om, hur huset ska knytas ihop med torget framför och hur själva torget ska vara utformat.

– Grundtanken har varit att huset ska ligga så att man ser det redan från spårvagnshållplatsen, så besökare direkt förstår vart de ska, säger Therese Axenborg, ansvarig planarktitekt på Stadsbyggnadskontoret.

– Huset ska ligga som en fond när man kommer på gångvägen från hållplatsen mot centrum. För att få en mer stadsmässig övergång från gångväg till entré, vill vi göra torget framför huset större och mer befolkat än det är idag. Med mer stadsliv än bilar. Dessutom vill vi markera entrén från Bergsjövägen. Det ska märkas mer att här händer det något, här är ett centrum.

28 oktober sista dag för skriftliga synpunkter
Kartor och fotomontage av hur det skulle kunna se ut finns redan uppsatta på Bergsjöns bibliotek. Den 16 oktober klockan 17 till 19 blir det också öppet hus i Familjebostäders lokaler, strax intill, där företrädare för kommunen visar sitt material och berättar hur det är tänkt.

– Det är inte alltid så lätt att förstå av att bra titta på dokumenten.

Det blir också tillfälle att diskutera förslaget under mötet. Man kan också lämna skriftliga synpunkter fram till den 28 oktober, men det blir inga fler möten.

– Kommunen har en skyldighet att samla in synpunkter på detaljplanen, och den här fasen kallas samråd. Det är just då som allmänheten har allra mest möjlighet att påverka. Ju längre tiden går, desto fler saker blir spikade. När vi har gått igenom alla synpunkter och gjort de justeringar som behövs, går vi ut med en så kallad granskning. Men i den här det inte möjligt att göra några större förändringar.

Alla är välkomna på det öppna mötet.

”En angelägenhet för hela stan”
– Det är en stor sak att få ett kulturhus till sin stadsdel, så det är säkert många som vill vara med och påverka. Dessutom är det en angelägenhet för hela stan.

Parallellt med detaljplanearbetet ritas det också på hur själva huset skulle kunna se ut.

– Under planprocessen kommer det också att utlysas en arkitekttävling om hur själva huset ska se ut. Det som vi har med på våra ritningar är ju bara en enkel schematisk illustration av en byggnad. Man behöver ofta arbeta med både bygganden och stadsbilden parallellt, för att det ska blir riktigt bra, säger Therese Axenborg.

Om allt går enigt plan blir det byggstart 2017 och kulturhuset står klart 2018.